Sökningen fann 1250 träffar

av Valdemar
25 oktober 2020, 20:24
Kategori: Geografi
Tråd: Herulernas utbredning
Svar: 9
Visningar: 2775

Re: Herulernas utbredning

De arméer som besegrats i Illerup på 200-talet bedöms ha kommit från södra Norge och västra Sverige. Om de kallades Heruler vet ingen. Eril(Herul?)-inskriptioner är spridda runt Kattegatt runt 500-talet vilket man kan tolka som att man i detta område kallade sig Eril/Erul om man var högättad krigare...
av Valdemar
25 oktober 2020, 08:08
Kategori: Religion
Tråd: Olika kristna missioner i Skandinavien under vikingatid
Svar: 24
Visningar: 1184

Re: Olika kristna missioner i Skandinavien under vikingatid

Det finns hundratals fynd från vikingatiden från Kyrkbäcken vid Ytterby. Detta är en del av Kungahälla som är från äldre vikingatid snarast. Detta innebär att det är en lucka för sen vikingatid i Kungahälla. Lödöse Mynten lämnades in 1917 till grävningsledaren och är myntade i Worms (1014-1024) Henr...
av Valdemar
24 oktober 2020, 09:18
Kategori: Religion
Tråd: Olika kristna missioner i Skandinavien under vikingatid
Svar: 24
Visningar: 1184

Re: Olika kristna missioner i Skandinavien under vikingatid

Soar Både Skara och Lödöse har fynd från de allra första åren av 1000-talet. Exempelvis finns tyska mynt från början av 1000-talet i Lödöse. Högst 1/3 av stadens yta är utgrävd. Det finns naturligtvis många andra vikingatida föremål från Lödöse i form av keramik, vapen mm. Det är inga skarpa gränser...
av Valdemar
22 oktober 2020, 23:11
Kategori: Religion
Tråd: Olika kristna missioner i Skandinavien under vikingatid
Svar: 24
Visningar: 1184

Re: Olika kristna missioner i Skandinavien under vikingatid

Håller med Bengtsson och är generellt mycket skeptiskt till det mesta Herlitz skriver om Lödöse. Ser vi på södra Bohuslän/Älvsyssel så framstår den i sagorna som: 1 En del av det fristående Alvhem som erövras av Norske kungen under den första vågen av riksbildning i Norge på 800-talet. 2 Som bebodd ...
av Valdemar
22 oktober 2020, 09:56
Kategori: Järnålder och Vikingatid
Tråd: Vilka var egentligen "svearna" under vikingatiden?
Svar: 783
Visningar: 36244

Re: Vilka var egentligen "svearna" under vikingatiden?

Man kan summera att ett landskap som Västergötland är relativt homogent om man ser snävt inom en zon som skulle kunna baseras på Bonas huvudgårdar. Här har det ledande skiktet suttit sedan äldre järnålder och avståndet mellan befolkningscentra är mycket liten. I mitten av denna centrala del anlägga ...
av Valdemar
21 oktober 2020, 21:50
Kategori: Järnålder och Vikingatid
Tråd: Vilka var egentligen "svearna" under vikingatiden?
Svar: 783
Visningar: 36244

Re: Vilka var egentligen "svearna" under vikingatiden?

Andreas Samma jämförelse mellan Uppland och Västergötland hade varit spännande och skulle visa hur extremt stora skillnader som rådde inom Sverige. Sen kan borde man göra samma analys mellan exempelvis Själland och Jylland. Utifrån detta hade man kanske kunnat dra vissa slutsatser kring nationell sa...
av Valdemar
21 oktober 2020, 19:27
Kategori: Järnålder och Vikingatid
Tråd: Vilka var egentligen "svearna" under vikingatiden?
Svar: 783
Visningar: 36244

Re: Vilka var egentligen "svearna" under vikingatiden?

Andreas Väldigt bra uppställning! Sen är ju Östergötland bara knappt en tredjedel med avseende på kyrkor och till ytan ändå mindre jämförelsevis. Det var nog lättare för en lokal elit eller en inträngande sådan att styra upp den mycket begränsade region som är Östergötlands kärnområde. Att just Öste...
av Valdemar
21 oktober 2020, 15:20
Kategori: Järnålder och Vikingatid
Tråd: Vilka var egentligen "svearna" under vikingatiden?
Svar: 783
Visningar: 36244

Re: Vilka var egentligen "svearna" under vikingatiden?

Det beskrivs ofta att det fanns en ledungsorganisation i östsverige och att denna saknades i Västergötland. Sagomaterialet och de dokumenterade slagen från såväl folkvandringstid och medeltid visar på ständig krig från järnålder till 1600-tal i Västergötland. Det har naturligtvis funnits en organisa...
av Valdemar
21 oktober 2020, 10:39
Kategori: Järnålder och Vikingatid
Tråd: Vilka var egentligen "svearna" under vikingatiden?
Svar: 783
Visningar: 36244

Re: Vilka var egentligen "svearna" under vikingatiden?

Den listan är bra. Först får vi förmoda att ett ursprungligt system är flera hundra år gammalt när tinglott mm beskrivs. Mantal betyder från början, ”antal män”. Precis som med hundare anas en militär organisation för att få fram soldater. Vi kan nog spekulera om att man delat upp vissa härader i fj...
av Valdemar
20 oktober 2020, 22:14
Kategori: Järnålder och Vikingatid
Tråd: Vilka var egentligen "svearna" under vikingatiden?
Svar: 783
Visningar: 36244

Re: Vilka var egentligen "svearna" under vikingatiden?

Tänkte just på Als Härad. De olika storlekarna blir naturliga utifrån att det från början handlat om 100-120 soldater Per härad. Ju glesare befolkning ju större härad. Utifrån detta skall de mest tätbefolkade områdena ha minst härader. Tänkte man kunde skatta hur en äldre indelning sett ut via att u...