Var är Uppåkras gravar?

Här kan du diskutera vetenskapsteori
Kungsune
Inlägg: 1496
Blev medlem: 4 maj 2015, 08:37

Re: Var är Uppåkras gravar?

Inlägg av Kungsune » 2 oktober 2015, 06:48

Nja, det är ju sådana fält som faktiskt hittas. Goda inventerare hittar fragment på några millimeter. Det finns alltid något kvar. Ett liknande scenario i Uppåkra skulle för länge sedan gett en misstänkt fyndbild. Har man däremot inte lagt ner några resurser så är det givetvis en annan sak. kanske man ska prova med likhund i Uppåkra?

Användarvisningsbild
Yngwe
Inlägg: 3386
Blev medlem: 15 april 2015, 23:01
Ort: Gränna

Re: Var är Uppåkras gravar?

Inlägg av Yngwe » 2 oktober 2015, 11:16

Visst skulle man säkert finna rester om man undersökte med lupp eller sållade, men det skulle vara utan tydlig kontext eftersom materialet knappast skulle förbli in situ och bara svårligen kunna bestämmas komma från en grav.

Förlåt min misstro, men jag tror inte man har gjort en så omfattande undersökning vare sig i Uppåkra med omnejd eller över någon annan större yta.Som sagt, erosion och jordförlust är ju ett faktum, och att det påverkar arkeologin är ju självklart. Frågan är då varför man ska negligera dess effekt.....

Kungsune
Inlägg: 1496
Blev medlem: 4 maj 2015, 08:37

Re: Var är Uppåkras gravar?

Inlägg av Kungsune » 2 oktober 2015, 12:44

Har man varit ute i fält får man en annan syn på problemet. Det är inte så jäkla svårt för ett tränat öga att hitta keramik och färgningar om man som i Uppåkra kan gå i plogspår. Annat är det ju med åkrar som inte är föremål för någon angränsande undersökning och därför inte genomgått någon omfattande besiktning. Ett gravfält med urnnedsättningar innehållandes brända ben + andra element såsom hartstätningar, gravgåvor av djurben, metaller mm av den omfattning som skulle förväntas i Uppåkra. Dessutom så pass eroderat att fragmentiseringen är total. Det skulle upptäckas i ploglagret och undersökningsansvariga i Uppåkra skulle definitivt reagera och tänka i sådana banor som du föreslår. Jag är helt med på att erosionen kan dölja gravanläggningar och försvåra upptäckten men att det skulle försvinna är inte rimligt. Uppåkras omland har ju inventerats både metodiskt och sporadiskt av fackfolk och amatörer. Chansen är betydligt större att det faktiskt finns betydande anläggningar kvar under myllan som väntar på undersökning. Åkrarna runt Uppåkra ffa i syd och öst innehåller ju en hel del gravindikerande keramik och kända delvis undersökta lämningar, inte minst urnegravar. Det är nog en bättre början att gå på djupet med. Omfattningen av anläggningarna dessa fynd skvallrar om kan vara betydande.

Användarvisningsbild
Yngwe
Inlägg: 3386
Blev medlem: 15 april 2015, 23:01
Ort: Gränna

Re: Var är Uppåkras gravar?

Inlägg av Yngwe » 2 oktober 2015, 13:30

Kungsune, jag tror du tänker lite för snävt här.


Kan du göra en modell där en grav plöjs sönder år 0, där vi har en betydande erosion (ytavrinning) i kombination med fortsatt plöjning, som visar hur arkeologin ska bli kvar i åkern medans jorden försvinner? Var befinner sig materialet år 100, 200, 300, 400 och 500? En studie i av arkeologi som skadats av erosion i Belgien visar på att över yta försvinner 1,76 mm av jorden varje år, det kan vi använda i vår modell. Det innebär alltså i samma tidsintervall 17,6 : 35,2 : 52,8 : 70,4 och 88,0 cm jordförlust.

Graven i fråga befinner sig ganska högt upp i en måttlig sluttning, Nedanför sluttningen finns ett mindre vattendrag.

Kungsune
Inlägg: 1496
Blev medlem: 4 maj 2015, 08:37

Re: Var är Uppåkras gravar?

Inlägg av Kungsune » 2 oktober 2015, 13:42

Jag ser flera problem. Till en början så får vi komma fram till vilken ytstorlek som berörs av rännilen och erosionen i vilken grad. Sedan är det ju så att har du ett gravfält som täcker 400 m2 som blir eroderat av bönder, väder och vind. Oavsett om det är med hjälp av årder eller plog, så får du en tredimensionell fragmentmatta över ytan. Såvida du inte sätter dig och sållar bort all arkeologi i jordmassorna för hand så lär en ansenlig mängd finnas kvar över hela ytan fast det gått årtusenden. För att dölja dessa skulle du i sådana fall behöva påföra nytt material. Det jag kan lära av det belgiska exemplet är att erosionen kan sprida ut (glesa ut) material från koncentrerade anläggningar till lägre liggande terräng. I extrema fall kan vi ha att göra med jordfall och raviner. Då försvinner naturligtvis all arkeologi. Finns ju sådana fält utmed Göta Älv bl.a. Men var ser du det i Uppåkra? Sedan är det ju så med keramik och metall mm som kan finnas kvar att de åker inte så lätt med ytvatten som mindre jordpartiklar gör. Det finns ju långtidsstudier gjorda på hur saker flyttar sig i plöjd mark. Ofta rör det sig vad jag förstår om någon enstaka meter fram och tillbaka över decennier för stora föremål ffa beroende på harvpinnar. De minsta fragmenten rör sig någon decimeter. De flesta kärl är nedgrävda så att de går ned i steril mark. När dessa går sönder sprids de snart i hela jordlagret. I en mycket skarp sluttning skulle naturligtvis regnfåror kunna sopa rent men det är ju fortfarande fynd runt om.

Användarvisningsbild
Yngwe
Inlägg: 3386
Blev medlem: 15 april 2015, 23:01
Ort: Gränna

Re: Var är Uppåkras gravar?

Inlägg av Yngwe » 2 oktober 2015, 15:01

Just det, du måste påföra nytt material, och det är just det du gör när du börjar plöja djupare än vad graven låg. Om vi har en årlig jordförlust kommer du varje år att ha en bortforsling av arkeologi från ytlagret, och varje år tillföra nytt material som inte innehåller arkeologi.

Denna nya jord med sin allt glesare inblandning av arkeologi kommer om förhållandena behålls att överlagra de massorna som har en hög koncentration.


Jag ser ingenting i Uppåkra, det är ju klart påtalat flera gånger. Men jag kan inte heller se någon som redovisar förhållandena. Var skulle den eroderade jorden från ett hypotetiskt gravfält kunna återfinnas? I själva verket är du den första med arkeologi-bakgrund som över huvud taget verkar veta någonting om erosion. Det är som sagt ett jättesvårt ämne, och ingen ska klandras för att man inte förstår sig på det, med grundläggande kunskaper vore ändå relevanta, och en djupare studie skulle faktiskt kunna ge viktig information.

Kungsune
Inlägg: 1496
Blev medlem: 4 maj 2015, 08:37

Re: Var är Uppåkras gravar?

Inlägg av Kungsune » 2 oktober 2015, 15:20

Ja, jag kan förstå tanken i särskilda miljöer där man de facto förbättrar höjdryggar med påförda matjordslager men det blir lite knepigt i fallet Uppåkra. Nu är jag inte så insatt i Uppåkra men nog finns det signaler ute i omgivande terräng som kan lura på betydande gravlämningar. Man får inte glömma hur anonym boplatsen Uppåkra länge var. Jag tror att erosionens största inverkan på arkeologin är att gravarnas överbyggnader förstörs. De allra flesta gravfält är ju kända tack vare tydliga högar, stenkretsar eller monoliter. Jag är övertygade om att de flesta gravfält som funnits med resta stenar inte längre har några stenar. Dvs de som ännu finns är lyckliga rester som har råkat befinna sig i samband med obrukbara impediment eller i utkanten av kulturbygderna. Det har ju under senare år återfunnits områden med urnegravar med tecken på borttagna stenar. Majoriteten av de kända flatmarksgravfälten i Väster och Östergötland är ju av den typen. Där är ju även klumpstensmarkörer förekommande. Klumpstenar är ju särskilt populära att forsla bort för jordbrukare. Jag tro att många missar att stenmonument inte måste vara resta stenar som lämnar tydliga skoningar i djupa jordlager. Många av dessa lämnar alltså inga spår om det varit en erosionspåverkan. Ett välkänt gravfält är kyrkbacken i Horns socken i VG som undersöktes av Sahlström tidigt. Där var flera gravar markerade med klumpstenar in situ. Hade gravfältet legat ute i fullåkern hade man inte haft en aning om det.

Användarvisningsbild
Yngwe
Inlägg: 3386
Blev medlem: 15 april 2015, 23:01
Ort: Gränna

Re: Var är Uppåkras gravar?

Inlägg av Yngwe » 2 oktober 2015, 16:13

Jag tror också att det finns alla möjligheter att finna mer, men att man bör vara medveten om att olika processer kan ha påverkat fornlämningsbilden rejält. Vi vet att plöjning bidrar mer till erosion än årdring, och vi vet att man började plöja i Skåne långt långt tidigare än på andra ställen. Vi vet att jordarten är relativt erosionskämslig, och vi vet att det finns förutsättningar i form av sluttningar. Vi har dessutom en referens som visar på omfattande erosion. Gravar kan alltså ha blivit såväl bortplöjda som överlagrade...

Jag säger inte att det är så, men törs nog säga att ingen vet om det är så!

Opager
Inlägg: 692
Blev medlem: 1 maj 2015, 09:04
Ort: Malmö

Re: Var är Uppåkras gravar?

Inlägg av Opager » 21 februari 2016, 19:24

Både Sorte Muld på Bornholm och Gudme på Fyn saknar spår av gravar inom boplatsområdet.

Gudme har Möllegårdsmarken.

Uppåkra har både gravar från Brons- och Stenåldern. Det finns även ett tiotal från Järnåldern men inga gravfält, så här långt.

Det finns dock gravfält några kilometer bort som Källby men det är bara enstaka gravar som hittats.

Jag tror inte att gravar och stora högar har något att göra med centralplatsers betydelse att göra. Finns fler dimensioner än detta.

Opager

Opager
Inlägg: 692
Blev medlem: 1 maj 2015, 09:04
Ort: Malmö

Re: Var är Uppåkras gravar?

Inlägg av Opager » 26 december 2017, 12:21

En intressant parallell till Uppåkras försvunna gravar är faktumet att man enbart hittat en massgravar, på Norra Nöbbelövs kyrkogård, efter slaget vid Lund 1676 med runt 14 000 döda. https://tinyurl.com/ycb5ry69

Gravfältet vid Gudme, Möllegårdsmarken, användes mellan år 0 till 400 e.Kr. och där har man hittat runt 2 500 gravar, där de flesta var brandgravar/urnegravar. Där har också funnits skelettgravar.

Kulthuset och Vifothallen låg båda uppe på höjden och framträdde tydligt. Däremot är det mesta från Vikingatiden borta, när det gäller byggnader, eftersom de har legat i ploglagret på 20-30 cm.

Här är en bild som visar på lagren uppe på höjden i Uppåkra där man har grävt de senaste säsongerna.
WP_20170923_13_45_00_Rich.jpg
WP_20170923_13_45_00_Rich.jpg (5.39 MiB) Visad 3055 gånger
Bilden har jag tagit själv.

Opager

Skriv svar