Sida 8 av 8

Re: Var är Uppåkras gravar?

Postat: 26 december 2017, 13:32
av Bäckahästen
Alltid trevligt med alla dessa fina foton! :D

Re: Var är Uppåkras gravar?

Postat: 27 februari 2019, 18:37
av Bäckahästen
Har det tillkommit några nya uppgifter om Uppåkras gravar? :D

Re: Var är Uppåkras gravar?

Postat: 27 februari 2019, 19:57
av Yngwe
När det gäller jämförelsen med massgravar efter slag så haltar den. Det finns flera skildringar som visar att man faktiskt inte begravde alla döda efter större slag. De döda fick helt enkelt ligga där dom låg, och resande har noterat drivor och högar med benknotor längs med vägarna.

Personligen är jag fortfarande övertygad om att gravarna är bortplöjda och att det i stor del beror på att man plöjt under lång tid och att erosion har gjort att man hela tiden plöjt djupare och djupare. Svenska arkeologer har som visats här i tråden mycket liten förståelse för sådana processer, men i t.ex. England ses de som självklara Man vet att sluttande marker har omfattande jordförluster om de plöjs. Det räcker som sagt med en mm om året för att öka plogdjupet med en meter på 1000 år.och på blottad mark kan ett enda rejält regnoväder åstadkomma betydlig mer än en mm....

Re: Var är Uppåkras gravar?

Postat: 28 februari 2019, 09:52
av Kungsune
Det finns möjligen en tendens att underskatta fragmenteringsnivån i intensivt odlad kulturbyggd bland arkeologer. De flesta brukar ändå ange att bortodling är huvudorsaken till att vi inte hittar gravfälten. Vi utgår här från kraftigt fragmenterade anläggningar. Ligger de i utkanten eller lite längre bort från boplatsläget än förväntat och är så pass sönderodlade så blir de lätta att missa. Jag menar då att diskussionen snarare handlar om hur vi tolkar och förmedlar den fyndbild som faktiskt finns runt ex Uppåkra utifrån lokalens kontext.

Re: Var är Uppåkras gravar?

Postat: 28 februari 2019, 21:56
av Opager
Mindre än en halv procent av Uppåkra är utgrävt(40 Ha).

Det har undersökts gravanläggningar från stenåldern och järnåldern inom området.

Uppåkra är också omrört med gravar från stenåldern fram till järnåldern. Det hittas ben av människa från tidigare perioder när det grävs i kulturlager från järnåldern.

I ett långhus intill kulthuset hittades rester av några människor som slagits ihjäl och sedan kremerats när långhuset eldades upp.

Opager

Re: Var är Uppåkras gravar?

Postat: 1 mars 2019, 15:19
av Castor
Opager skrev: I ett långhus intill kulthuset hittades rester av några människor som slagits ihjäl och sedan kremerats när långhuset eldades upp.
Hur vet man att de inte omkom i själva branden?

Re: Var är Uppåkras gravar?

Postat: 2 mars 2019, 20:00
av Opager
Tydligen så drar kropparna ihop sig i fosterställning om man är i livet när en brand startar.

https://tinyurl.com/y5nkxrx6

Se sid 24-25 i rapporten.

Opager

Re: Var är Uppåkras gravar?

Postat: 3 mars 2019, 22:26
av Opager
Ett intressant sidospår är att den hall(hus 21) som de mördade låg i när den brändes kring 400 e.Kr. aldrig ersattes med en ny byggnad ovanpå den gamla under Uppåkras fortsatta existens.

Det fanns minnen kvar, på platsen, tills slutet av Vikingatiden.

Opager