Sigtuna

500 f.Kr. - 1066
MrB
Inlägg: 262
Blev medlem: 16 september 2015, 07:50

Sigtuna

Inlägg av MrB » 30 mars 2016, 03:39

Enligt http://www.stockholmslansmuseum.se/uppt ... visa/b051/:

Första stenkyrkan
Sigtuna var redan från början ett kristet samhälle. Mitt i staden, på Sigtuna museums tomt, kan man se grunden till biskopskyrkan från 1000-talets slut. Den var stadens första stenkyrka men revs på 1200-talet.


Om Sigtuna var kristet redan från början så borde det ha funnits en eller flera träkyrkor alltså redan från starten i slutet av 900-talet kan man tycka.

Om vi spekulerar lite är det väl inte helt orealistiskt att tänka sig att några av dåtidens kungligheter finns begravda i närheten.

Är det i Sigtuna, vid platsen för en eventuell första kyrka, vi ska leta efter gravarna efter Erik Segersäll, Olof Skötkonung, Anund Jakob och/eller Emund den gamle?

Om inte i Sigtuna är det väl mest troligt med en begravningsplats i Västergötland (Husaby, Skara) kanske men detta har jag ytterst lite kunskap om.

Någon som vet mer om de tidigare kyrkorna/begravningsplatserna i Sigtuna?

MrB
Inlägg: 262
Blev medlem: 16 september 2015, 07:50

Re: Sigtuna

Inlägg av MrB » 30 mars 2016, 18:00

Kungen, Kristus och Sigtuna -platsen där människor och guld möttes- The King, Christ and Sigtuna- meeting place of men and gold, Sten Tesch (http://sigtunamuseum.se/wp-content/uplo ... a-2007.pdf.), sid. 19 (min fetstil nedan):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
När biskop Adalvard den yngre höll mässa i Sigtuna i början av 1060-talet är det emellertid rimligt att tänka sig att det ägde rum i en träkyrka - Sigtunas första domkyrka – sannolikt belägen på den tidigare kungsgårdstomten mitt i staden. Kungsgården antas då ha flyttats till stadens västra kant. I samband med detta avhystes flera stadsgårdstomter väster om den lilla bäcken. I anslutning till den nya kungsgården uppfördes så småningom S:t Pers kyrka. Kanske uppfördes under en kort period ytterligare några träkyrkor (Tesch 2000, 2001). Redan mot slutet av 1000-talet byggdes kanske den första stenkyrkan – en efterföljare till den första domkyrkan av trä. Av denna stenkyrka är endast grundmurarna bevarade. Kyrkan har haft en grund men bred absid, som ansluter direkt till långhusets väggar. Planformen är ovanlig och brukar benämnas absidsalskyrka. Två symmetriska trappor utgör förbindelselänk mellan en krypta i väster och själva kyrkorummet. Samma arrangemang finns också i de andra två kryptkyrkorna som är kända från medeltida svenskt område; kyrkan vid Sverkersgården på Omberg i Östergötland (Holmström 1999) och Skara domkyrka (Wideen 1993).

Höjdskillnaden från kyrkorummet och ner till kryptans golv är knappt en meter (halvkällare). Under kryptans kalkbruksgolv finns någon form av stenkonstruktion (kanske en gravkammare), som det inte varit möjligt att undersöka närmare. Ovanpå kryptan har sannolikt varit ett mindre torn med ett läktarrum varifrån kyrkans patronus kunde följa mässan. Eftersom kryptkyrkor vanligtvis förknippas med helgonkult, som grav- eller minneskyrkor för biskopar och kungliga martyrer bör kyrkan också intagit en central plats i Sigtunas sakrala stadsrum. Trapporna har i det sammanhanget varit en förutsättning för de processioner som kan ha passerat kryptan vid kyrkliga högtider. I kryptan kan också ha funnits en dopfunt. Flera fragment av en konstnärligt högstående dopfunt av sten har påträffats i eller i närheten av kyrkolämningen (Karlsson 1989).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kanske finns det gamla benrester kvar i kryptorna i Sigtuna, Omberg och Skara? Om man får spekulera lite, kanske några av våra kända tidigmedeltida personer kan ha sin sista viloplats här? Vore spännande om det gick att plocka upp benen följt av en osteologisk och en genetisk analys.

MrB
Inlägg: 262
Blev medlem: 16 september 2015, 07:50

Re: Sigtuna

Inlägg av MrB » 30 mars 2016, 23:28

Magnus den gode enligt Wikipedia (https://sv.wikipedia.org/wiki/Magnus_den_gode):

Magnus den gode eller Magnus (I) Olofsson (norska: Olavsson), född 1024 i Norge, död den 25 oktober 1047 i Skibby i Danmark, var kung av Norge 1035-1047 och kung av Danmark 1042-1047.
Enligt sagotraditionen var Magnus utomäktenskaplig son till Olof den helige och Alvhild - en tjänstekvinna på kungsgården. Han flydde med sin far till Novgorod, men hämtades hem till Norge och kampen mot kung Sven 1034 av Kalv Arnesson och Einar Tambaskelver.


Enligt Magnus den godes historia (http://heimskringla.no/wiki/Magnus_den_godes_historia):

Här säges det, att konung Magnus, då han for västerut från Gårdarike, först seglade till Svithiod och in till Sigtuna. Vid denna tid var Emund Olavsson[6] konung i Svithiod. Där befann sig då också drottning Astrid, som hade varit gift med konung Olav den helige[7]. Hon tog mycket vänligt emot sin styvson Magnus och lät genast sammankalla ett talrikt ting på ett ställe, som heter Hangrar[8]. På det tinget talade Astrid och sade så: »Olav den heliges son, Magnus, har kommit hit till oss. Han ämnar fara till Norge och utkräva sitt fädernearv. Det är min skyldighet att hjälpa honom på denna färd, ty han är min styvson, såsom alla veta, både svear och norrmän. Jag skall icke heller spara någonting som står i min förmåga, för att hans styrka må bliva så stor som möjligt, varken män, som jag råder över, eller gods. Och åt alla, som sluta sig till honom på denna färd, vill jag skänka min fullkomliga vänskap. Jag vill också omtala, att jag själv ämnar följa honom på denna färd; alla skola då lätt inse, att jag icke heller sparar något annat av det som jag kan giva honom till hjälp.»

Enligt Snorre Sturlasson fanns det alltså en kunglig närvaro i Sigtuna omkring år 1035. Edmund och systern Astrid verkar vara ett självklart inslag och vara väletablerade i Sigtuna med andra ord (om man sätter sin tillit till sagan).

Lars Otto
Inlägg: 70
Blev medlem: 26 maj 2015, 21:27

Re: Sigtuna

Inlägg av Lars Otto » 26 oktober 2016, 09:31

Är det någon som har uppgifter om Sigtuna år 1255?
Enligt ”Det Medeltida Sverige” inträffar två anmärkningsvärda händelser samma år.
1. Biskop Jarler begravs.
2. Staden brinner.
Var kan Jarler ha begravts? Enligt senare uppgifter blev han inte flyttad år 1273.
Kan staden ha blivit nedbränd? Bjälboättens utrensningar inträffade vid den tiden.

anganatyr
Inlägg: 2542
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: Sigtuna

Inlägg av anganatyr » 11 mars 2017, 09:29

Här är lite information om undersökningarna efter Sigtuna hamn i artikeln Gåtan Sigtunas hamn– nya undersökningar med hjälp av georadar.
https://www.academia.edu/30371837/Gåtan ... kly_digest

anganatyr
Inlägg: 2542
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: Sigtuna

Inlägg av anganatyr » 11 mars 2017, 09:33

Lägger in en länk till den här tråden då de hör ihop.
viewtopic.php?f=25&t=182

kylarvende
Inlägg: 575
Blev medlem: 6 maj 2015, 11:48

Re: Sigtuna

Inlägg av kylarvende » 23 mars 2017, 10:48

Mr B, Anganatyr et al!

Kan det finnas en koppling mellan Sigtuna och Singidunum? Se nedan ang ”depopulated "lands and cities"”.

https://en.wikipedia.org/wiki/Herules

“Anastasius Caesar allowed them to resettle depopulated "lands and cities" in the empire in 512. Modern scholars debate whether they were moved then to Singidunum (modern Belgrade), or first to Bassianae, and to Singidunum some decades later, by Justinian.”

https://en.wikipedia.org/wiki/Singidunum

“The name Singidun is first attested in 279 BC.[dubious – discuss][citation needed] The name has Celtic dūn(on) "enclosure, fortress" as its second element. For singi- there are several theories, the two most widely circulated[citation needed] being that it is a Celtic word for circle, hence "round fort"”

Castor
Inlägg: 607
Blev medlem: 1 maj 2015, 07:08
Ort: Norrtälje

Re: Sigtuna

Inlägg av Castor » 24 mars 2017, 08:47

Tanken på att det skulle finnas en koppling mellan Sigtuna och Singidunum, dvs att Sigtuna skulle vara uppkallat efter Singidunum, har jag stött på förr. Personligen tycker jag att det verkar långsökt, då namnelementet "Sig-" är så pass vanligt förekommande i det nordvästgermanska språkområdet (det råder dock delade meningar om vad "sig:et" i Sigtuna egentligen betyder). Det finns förresten en ort som heter Sigston i North Yorkshire. Ortnamnet Sigston kan möjligen ha samma etymologi som Sigtuna. Det finns även ett Sigtun i Akershus, söder om Oslo.

Valdemar
Inlägg: 1103
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Sigtuna

Inlägg av Valdemar » 24 mars 2017, 11:08

Finns även ett Sigtuna utanför Mariestad-Västergötland, Vads Härad. Heter idag Sigtunaholm och lokala sägnen säger att där fordom låg en stad. Rent arkeologiskt ligger platsen i en fantastiskt miljö och indikationer på en större boplats finns.

kylarvende
Inlägg: 575
Blev medlem: 6 maj 2015, 11:48

Re: Sigtuna

Inlägg av kylarvende » 24 mars 2017, 11:43

Castor et al!

Jag trodde nog att det avhandlats tidigare… Serbiens Sigtuna el dyl (dagens Belgrad) ligger nära områden med toppar med I DNA. Det kan ju vara urgamla folkförflyttningar som avspeglas, men lite spännande är om herulerna lämnat ett genetiskt avtryck? Om man sedan tagit med sig namnet Sigtuna el dyl är svårt att veta.

https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I-M170

“It can be found in most present-day European populations, with peaks in some Northern European and South East European countries.”

“The haplogroup reaches its maximum frequency in the Balkans (with the highest concentration in present-day Herzegovina). It may be associated with unusually tall males, since those in the Dinaric Alps have been reported to be the tallest in the world, with an average height of 185.6 cm (6 ft 1.1 in).”


Karta med Kroatien, Serbien mm :

https://www.google.se/search?q=serbia&t ... M:&spf=192


https://en.wikipedia.org/wiki/Origin_hy ... the_Croats

Another interpretation was given by the scholar Jevgenij Paščenko; he considered that the Croats were an heterogeneous group of people belonging to the Chernyakhov culture, a poly-ethnic cultural mélange of mostly Slavs and Sarmatians, but also Goths, Getae and Dacians.[70]

Genetically, on the Y chromosome line, a majority (>85%) of male Croats from Croatia belong to one of the three major European Y-DNA haplogroups - I (38%[76][77][78]-44%[79]), R1a (27%[79]-34%[76][77][78]) and R1b (12.4%[79]-15%[76][77][78]), while a minority (>15%) mostly belongs to haplogroup E (9%[79]), and others to haplgroups J (4.4%[79]), N (2%[79]), and G (1%[79]).

Skriv svar