Sida 3 av 3

Re: Tuna i Badelunda socken, båtgrav 75

Postat: 15 september 2015, 21:53
av sweon

Re: Tuna i Badelunda socken, båtgrav 75

Postat: 15 september 2015, 22:44
av Yngwe
Det är tråkigt när politik påverkar forskning.... Jag har inga problem med samer i mälardalen, men här hittar man ju på så kallade bevis. Det finns ju inget referensmaterial att tillgå så det är ju omöjligt att påvisa vare sig det ena eller det andra. Väcka frågan och sätta upp hypoteser kan man ju, men påstå på det här viset.... är det ok?

Re: Tuna i Badelunda socken, båtgrav 75

Postat: 16 september 2015, 00:52
av jancro
"I graven finns nämligen ett stort hopsytt näversjok, möjligen ett segel, som enligt arkeologen Gunilla Larsson helt klart är av samisk modell."

Ett hopsytt näversjok i en båt verkar ha blivit en hel båt både hos Gunilla Larsson och i tråden här...

Re: Tuna i Badelunda socken, båtgrav 75

Postat: 16 september 2015, 05:38
av Bäckahästen
jancro skrev:"I graven finns nämligen ett stort hopsytt näversjok, möjligen ett segel, som enligt arkeologen Gunilla Larsson helt klart är av samisk modell."

Ett hopsytt näversjok i en båt verkar ha blivit en hel båt både hos Gunilla Larsson och i tråden här...
Om jag har förstått saken rätt så är det två olika hypoteser av samma arkeolog. Näversjoken har hittats i Valsgärde och båten som hon anser är samisk har hittats utanför Västerås.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.as ... el=6251148

Re: Tuna i Badelunda socken, båtgrav 75

Postat: 16 september 2015, 08:23
av MrB
Ur "Samer i syd i gången tid – till Uppland och Oslotrakten i söder/Ny forskning från Norge och Sverige" (Inger Zachrisson, Statens Historiska Museum, Stockholm):
"I nordisk högreståndsmiljö under järnålder i Uppland-
Västmanland anses samiska inslag finnas.15 En
man som begravts i en båtgrav vid Tuna i Alsike strax
söder om Uppsala tolkas av Anders Götherström16 efter
DNA-analyser ha samiskt påbrå; såväl båtgravfälten
som –tuna-namnen i Mälardalen tillhör samhällets
toppskikt. Enligt Kerstin Lidén och Erle Nelson17 har
tre individer jordfästa på samma gravfält i Tuna i Alsike
så höga selenvärden att de bör ha ätit mycket renkött;
det gäller också många av de under tidig medeltid
gravlagda på Leksands kyrkogård i Dalarna. Lidén och
Nelson utgår ifrån ett studium av stabila isotoper för
diet-rekonstruktioner.18"

Så det är väl inte bara ovannämnda Gunilla som menar att det kan finnas ett samiskt drag i olika båtgravar?

Eller borde man istället för att vara lite mer säkerhetsspelande lyfta fram det eventuellt finsk-samisk-ugriska (läs finsk eller samisk eller ugrisk) istället för bara det eventuellt samiska?
Enligt vissa kan Rurik ha haft ett visst finskt-ugriskt ursprung, se bl.a. https://sv.wikipedia.org/wiki/Rurikdynastin så återigen, en samisk (samisklik) koppling till båtkulturella inslag är kanske inte helt uppåt väggarna.

Re: Tuna i Badelunda socken, båtgrav 75

Postat: 16 september 2015, 09:26
av Yngwe
Även om jag ser det som fullt naturligt med samiska inslag, och att det är jättespännande att studera detta närmare, så kan man väl inte ta sådana genvägar? Man kan väl inte utgå ifrån att en diet på renkött skulle vara unikt samisk?

Re: Tuna i Badelunda socken, båtgrav 75

Postat: 16 september 2015, 10:05
av AndreasE
Renkött är ju jättespännande utifrån ett kontaktnätsperspektiv. Slaktmaterial från ren är vad jag vet enormt ovanligt i Mellansverige, så om man verkligen kan visa att individer begravda i tex Mälardalen har ätit tillräckligt mycket ren för att det ska ses i skelettet borde det tyda på att den individen tillbringat tid i områden där ren ingick i den dagliga dieten. Att från det dra slutsatsen att personen hade en samisk identitet är dock att gå lite långt. Vad vi vet var inte renskötseln etablerad under yngre järnålder (i alla fall inte i dagens skala) så renkött kan representera ett utnyttjande av lokala resurser som inte är knutet till etnisk identitet.

Sen finns det arkeologiska tecken på att kontaktytan mellan grupper med någon sorts samisk identitet och den jordbrukande germanskspråkiga befolkningen varit stor i södra Norrland/norra Mellansverige och att gränserna mellan grupperna har varit ganska porösa.

Re: Tuna i Badelunda socken, båtgrav 75

Postat: 16 september 2015, 18:46
av anganatyr
Tack för två intressanta inlägg MrB och AndreasE.

Re: Tuna i Badelunda socken, båtgrav 75

Postat: 16 september 2015, 20:00
av Bäckahästen
Den här tråden illustrerar till viss del samernas historia.
viewtopic.php?f=35&t=240