Adam og Västergötaland

500 f.Kr. - 1066
Valdemar
Inlägg: 1352
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Adam og Västergötaland

Inlägg av Valdemar » 16 januari 2021, 17:25

Även detta är en rimlig teori. Ägaren till Varnhem har varit någon av de mest förmögna i Västergötland. Den vikingatida Skatten från Varnhem visar på kopplingar mot Danmark och England. Platsen är oerhört rik redan unde romersk järnålder och fram i medeltid.

Valdemar
Inlägg: 1352
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Adam og Västergötaland

Inlägg av Valdemar » 16 januari 2021, 17:46

Har problem med Ericsons där jag är (via telefonen) speciellt längre fram i texten. Det man slås av är hur oerhört ointegrerat landet är på 1200-talet. Lagar, arvsregler, vikter, mynt osv, allt skiljer sig mellan Västra och Östra delen av landet. Bilden man får och som exempelvis Harrisson ofta för fram är någon form av union bestående av egna ”länder”. Västra Östergötland och Visingsö ligger på denna öst/västliga gräns och det är nog ingen slump att våra första kristna kungar hade starka intressen där.

Soar
Inlägg: 51
Blev medlem: 5 juni 2020, 16:14

Re: Adam og Västergötaland

Inlägg av Soar » 16 januari 2021, 19:02

Gott att höra att det går att läsa någotsånär ändå!
Att hitta Eriks och Sigrids ursprung blir en vandring in i sagornas värld. Kan vi acceptera dem som någon form av källor kan vi spekulera en del. Utesluter vi sagomaterialet blir uppgifterna om dem oerhört knappa.
Så är det ju, och jag menar inte att utesluta sagomaterialet. Däremot är det skillnad på vad som faktiskt står i sagorna och vad som tolkas in i det. Varken Snorre, Saxo eller Knytlingasagan placerar Sigrid i Västergötland. Dock har jag nu letat fram passagen som tolkningen att Sigrid hörde hemma i Västergötland kanske har lutat sig mot, nämligen inledningen av Ingvar den vittfarnes saga, där det står (i Peter Tunstalls översättning):
There was a king called Eirik who ruled over Sweden. He was called Eirik the Victorious. He married Sigrid the Proud and separated from her because of her difficult moods, for she was the most quarrelsome woman there ever was. He gave her Gautland. Their son was Olaf the Swede.
Götaland ska alltså enligt sagan ha blivit Sigrids underhållslän, men om hon kom därifrån förtäljer icke historien. Sagan är enligt Riksarkivet och Gillingstam från 1300-talets början, men dess inledande kapitel anses härröra från en äldre tradition. https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/11969

Angående Lovens, och Gottfrid Carlssons, teori om Sigrid så tycker jag det känns rimligare att det rör sig om denna Sigrid än om Sigrid Storråda. Är dock lite skeptisk till att hon skulle ha varit Inges dotter. Förutom det faktum att hon inte omtalas som detta någonstans, skulle det kunna framföras att systrarna Margareta, Kristina och Katarinas namn konsekvent användes som namn på Inges och Helenas ättlingar, medan Sigrid bara verkar ha fortlevt i Eriksätten. Jag kan tänka mig att Sigridslev är en missuppfattning av ett ord som inte har med någon Sigrid alls att göra. Kanske blev Svirigeslev till Sigridslev på samma sätt som insexnyckel blivit insektsnyckel?

Bara en gissning såklart. Det finns ju en tråd här på forumet om Sigridslev där Daler framförde samma spekulation en gång.

Valdemar
Inlägg: 1352
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Adam og Västergötaland

Inlägg av Valdemar » 16 januari 2021, 20:20

Hittade nu på Tacitus som brukar stämma att det är Saxo som skriver att Sigrid var dotter till Västgötahövdingen Toste.

Har sällan hittat fel i Tacitus i dess referenser även om slutsatserna ofta är rätt skruvade åt Svearnas storhet.

Vet inte om Saxos text finns på nätet?

Soar
Inlägg: 51
Blev medlem: 5 juni 2020, 16:14

Re: Adam og Västergötaland

Inlägg av Soar » 16 januari 2021, 20:49

Jag har ofta haft problem med att hitta en lättillgänglig version av Saxos Gesta. Enligt Riksarkivet skriver dock inte Saxo mer än detta "Saxo uppger också att Sven tveskägg gift om sig med Erik segersälls änka, som tidigare svarat ja på norske kungens frieri, att Olof och ovannämnde Knut, var hennes söner och alltså halvbröder, och att hon, deras mor, hette "Syritha", vilket kan uppfattas som en latinisering av Sigrid."

Men jag kommer ändå behöva backa ytterligare ett steg. Mats G Larsson vet nämligen besked, och uppger detta i Svitjod, resor till Sveriges ursprung:
Varför Erik skulle ha givit Sigrid just Västergötland framgår inte av de knapphändiga källorna. Men Snorre lämnar i sin mer utförliga saga om Olaf den helige en uppgift som styrker hennes anknytning till landskapet och som dessutom kan tyda på att hon har sina rötter där: Hon var syster till Ulf, far till Ragnvald Jarl, alltså den Ragnvald som var hövding i Västergötland då Sigvat skald kom dit den där kulna hösten år 1018. Jarlen skulle då ha varit Sigrids brorson och därmed kusin till Olof Skötkonung.
Enligt Larsson kommer dessutom uppgiften att Sigrid fått Götaland som underhåll efter att Erik förskjutit henne ursprungligen från Odd Snorresson och 1190-talet.

Inga otvetydiga belägg för att Sigrid var från Västergötland, men i alla fall lite tydligare indicier.

Valdemar
Inlägg: 1352
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Adam og Västergötaland

Inlägg av Valdemar » 16 januari 2021, 20:54

Såg en hänvisning till att Sigrids far Toste, var så rik och hade så många gårdar att kungar ville gifta sig med hans dotter.

Detta skulle kunna stärka tesen om att arvet efter henne borde bestått av ett betydande antal gårdar , även om de inte är Sigridsleven så borde det varit ett stort antal.

Valdemar
Inlägg: 1352
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Adam og Västergötaland

Inlägg av Valdemar » 17 januari 2021, 12:02

När man läser på om det som finns om Toste uppkommer en intressant bild. Han är oerhört rik och framgångsrik och tror vi på sagorna så blir hans barn drottning och andra släktingar blir senare Sveriges kung.

Samtidigt påtalas att han inte har ”namn”. Detta verkar innebära att han inte ingick i någon form av gryende kunglig makt av kristen modell med kung och Jarl etc. Han framstår som en gammal slags småkung/hövding som anas i beskrivningar från Island och Norge före enandet.

Vi vet att det finns Ländermän (ÄVGL) och Thegnar i Västergötland under vikingatid / tidig medeltid. Från historien om Knapphöfde får vi en bild av att landet skulle återgå till att styras av hövdingar och lagmän.

Det går inte med bästa Weibullianska ögonen undgå det faktum att Erik Segersäll torde varit en mycket stark aktör under 900-talets slut. Flera källor bekräftar att han även styrde Danmark en tid. Oavsett hans bakgrund så hamnar Västergötland under hans tid i ett pressat läge. Ett giftermål/allians mellan östsverige och Västergötland var kanske inte något man kunde stå emot.

Västergötlands samgående med Östsverige är då inte en reaktion mot dansk expansion utan en nödvändighet pga Segersälls framgångar. Under Anund Jakob och Knut har pendeln svängt tillbaka i dansk farvör men då är redan Västergötland en del av Sverige och den landsdel som står för kungliga kandidater som Håkon Röde och kanske Stenkil m fl?

Valdemar
Inlägg: 1352
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Adam og Västergötaland

Inlägg av Valdemar » 19 januari 2021, 23:38

Soar

Hittar inte någon text där det faktiskt står att Toste var Västgöte. Massor av referenser till Snorre och Saxo utan citat. Det står att Sigrids bror var Jarl i Västergötland och att det är dit hon återvänder, vilket tyder på ursprung där. Eftersom hon var hedning och Västergötland var tidigt kristen är det nog inte hennes religion som tar henne dit.

Vet faktiskt inte var man hittat uppgifterna om att Toste hade gårdar i Västergötland och Värmland mm

Främmestad
Inlägg: 39
Blev medlem: 29 juni 2020, 21:41
Kontakt:

Re: Adam og Västergötaland

Inlägg av Främmestad » 20 januari 2021, 07:41

Det finns en hel del indicier som talar för Sigrids familj som kommande från Västrgötland i samband med Olav Tryggvasons saga/flykt. Jag tror att man kan utgå från att det inte fanns så många mäktiga familjer på samma ställe, som dessutom hade bra kontakter med de högsta kretsarna i Norge. Kortfattat:
Harald Grenske, son till en Vikenkung, flydde till Toste.
Astrid Eriksdotter, fru till en Vikenkung och dotter till Erik på Obresta (på Opplanden, där intrigerna mot Blodyxsönerna spanns mellan Håkon från Lade och hans följare), flydde till Håkan den Gamle tillsammans med sin fosterfar Torolv Luseskägg, som hade sonen Torgils (sic).
Ragnvald Håkansson, hirdman, varnade sin familj i Västergötland att kung Erik ville utlämna Olav till Norge.
Ulf Tostesson kallade en av sina söner son Ragnvald (född vid denna tid). Denne gifte sig med Olavs syster Ingeborg som var med på resan till Västergötland och inte nämns ha lämnat landet när de andra reste vidare.
F ö vill jag återigen hävda namngivningsreglerna som starka indicier. När de ibland inte tycks fungera brukar det finnas orsaker för det.
Jarlsämbetet beseglades ofta med äktenskap mellan kungens och jarlens släkt. Ottar Jarl var gift med kungadottern Ingeborg Björnsdotter. Ulf Tostesson blev jarl i samma veva som Sigrid och Erik gifte sig.

Valdemar
Inlägg: 1352
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Adam og Västergötaland

Inlägg av Valdemar » 20 januari 2021, 10:28

Håller med om att alla indikationer tyder på detta. Tittar man på vad som skrivits om Toste och Sigrid slås man av att de alltid passeras i svepande termer. De nämns otaliga gånger i oberoende källor och avfärdas trots det regelbundet. För dem som är insatta och har studerat frågan noga råder inga som helst tveksamheter kring Sigrids historitet.

En kvinna från Götaland som central aktör vid riksbildningen var inte speciellt populärt förr. Den nationalistiska vinklingen i historieskrivning i såväl Sverige, Norge som Danmark hade inga incitament att framhäva en person som Sigrid annat än som en rolig kuriosa.

Skriv svar