Götavirke

500 f.Kr. - 1066
anganatyr
Inlägg: 2541
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: Götavirke

Inlägg av anganatyr » 20 juni 2018, 17:13

På wiki står följande litteratur.

Nielsen, Ann-Lili, En tidig kristen grav och andra fornlämningar i anslutning till Götavirke (1997).

Nordén, Arthur, Ringstad och Götavirket: En östgötsk stambygd för forngermansk diktning. Linköping (1926).

Stjerna, N. Götavirke: arkeologisk undersökning 1999. Östergötland, Söderköpings kommun, Västra Husby socken, Hageby Raä 12 & Hylinge Raä 111. Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet. Borgar och befästningsverk i Mellansverige 400-1100 e. Kr. Rapport 1. Stockholm (1999).

anganatyr
Inlägg: 2541
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: Götavirke

Inlägg av anganatyr » 20 juni 2018, 17:16

Här är lite info från det aktuella området, även om den inte ger så mycket.

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/han ... sequence=1

anganatyr
Inlägg: 2541
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: Götavirke

Inlägg av anganatyr » 20 juni 2018, 17:18

Lite mer info.
http://www.pdfrapporter.se/pdf/2010/2010-010.pdf
Områdesbeskrivning
Västra Husby socken ligger i den västligaste delen
av Söderköpings kommun. Undersökningsområdet
ligger huvudsakligen i Västra Husbydalen, ett landskapsavsnitt
som kännetecknas av odlad åkermark
mellan skogsbeväxta bergshöjder. I norr ligger Göta
kanal bakom vilken en markant öst-västligt löpande
förkastningsbrant vidtar. Hagsätter, där den första
sträckan startar, ligger uppe på förkastningen och
utgörs av mindre småbruten odlingsmark i den omgivande
skogsmarken. På den andra sträckan karaktäriseras
området söder om Venasjön av samma typ av
småbruten odlingsterräng och skogsmark.
Göta virke är en försvarsvall av samma typ som
den mer berömda Danevirke på södra Jylland eller
Offas dyke i England, i Sverige är anläggningen
unik. Större delen av vallen är idag borttagen och
den kan bara ses på ett fåtal ställen (figur 7 och 8).
Från början har den spärrat av hela sträckan mellan
sjöarna Asplången i norr och Lillsjön i söder. Norr
om Asplången ligger en lång rad fornborgar som
kan ha utgjort en del av försvaret. Söder om Lillsjön
tillstöter svårgenomtränglig skogsmark med kärr och
omfattande våtmarker.
Tidigare forskning har velat se vallen som ett götarnas
försvar mot de aggressiva svearna under den
kamp, som redan under folkvandringstid skulle ha
lett fram till ett enat Sverige. Detta resonemang har
numera övergivits. Det är inte klart vad som skulle
skyddas mot vem, men vallen vänder sig mot öster,
och försvarar Östergötlands inland. Vallen kan idag
förefalla ganska låg men nyare forskning (1999) visar
att den utgjort underlag för träbefästningar och att en
trupptransportväg förmodligen löpt längs med dess
insida, den påminner därmed om Danevirke.
På flera ställen längs vallen finns gravar från yngre
järnålder (ca 500 - 1050 e Kr), som här vid Hylinge
och vid Hageby och Sandhem längre norrut. De är
placerade på ett sådant sätt att man kan anta att de
brukats av gårdar som haft bevakningsuppgifter vid
vallen.
Mellan vallen och Hylinge säteri ligger inte mindre
än fyra gravfält. Ett av dem alldeles intill vallen, ett
vid Hylinges stora lada och ytterligare två i hagmarken
väster om vallen. Sammanlagt kan ca 70 gravar
ses i området. Gravfälten består huvudsakligen av de
för den yngre järnåldern (ca 500 - 1050 e Kr) typiska
runda högarna och stensättningarna. Enstaka äldre
gravar kan finnas. Flera gravar har ansenlig storlek,
särskilt fem stycken på höjden närmast vallen och
en på den västra höjden. Den sistnämnda har en stor
plundringsgrop i vilken i sen tid en jordkällare byggts
in. Direkt väster om vallen i Hylinge ligger ett antal
låga, svårupptäckta husgrunder. Kanske lämningar
efter Dömestads bybebyggelse från järnålder och tidig
medeltid.

anganatyr
Inlägg: 2541
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: Götavirke

Inlägg av anganatyr » 20 juni 2018, 17:27

Mer litteratur.

Gustafsson P. 1996. Götavirket. Arkeologisk undersökning
och restaurering av Götavirket och
andra skadade fornlämningar inom en nyanlagd
golfbana. RAÄ 3, 138, 217, 2311-6. Västra
Husby socken. Östergötland. Rapport UV-Stockholm
1996:96.

anganatyr
Inlägg: 2541
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: Götavirke

Inlägg av anganatyr » 20 juni 2018, 17:33

Här finns en bra karta över området.
https://www.abc.se/~pa/publ/stegebor.htm

Carl Thomas
Inlägg: 2012
Blev medlem: 15 april 2015, 15:05
Ort: Jämtland

Re: Götavirke

Inlägg av Carl Thomas » 21 juni 2018, 02:14

Jag tror att vi diskutearde Götavirke på AF och vill minnas att dör dinns en del indormation och länkar rill några utgrävningar...

Thomas
Historia är färskvara.

Bäckahästen
Inlägg: 1667
Blev medlem: 30 april 2015, 22:45
Ort: Blekinge

Re: Götavirke

Inlägg av Bäckahästen » 23 juni 2018, 12:11

Det hade verkligen varit trevligt att se en animerad datorrekonstruktion av Götavirke typ de som gjorts i Uppåkra och Gamla Uppsala. Tänk att som en fågel flyga längs Götavirke och se ner på försvarsverket med sina vaktposter. :D

anganatyr
Inlägg: 2541
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: Götavirke

Inlägg av anganatyr » 24 juni 2018, 17:27

Skulle vara intressant att se om det fanns mer än själva vallen med träkonstruktion som tex vässade pålar nedslagna i marken innan vallen.

dersa
Inlägg: 90
Blev medlem: 30 april 2015, 18:50
Ort: Bohuslän

Re: Götavirke

Inlägg av dersa » 24 juni 2018, 18:33

Här är en film med datering från utgrävning 1999: https://www.google.se/url?sa=t&source=w ... nyLt9VrACj

anganatyr
Inlägg: 2541
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: Götavirke

Inlägg av anganatyr » 24 juni 2018, 19:25

Tack för den intressanta filmen dersa!

Då fanns det alltså spetsade pålar i vallgraven utanför vallen med sin träpalissad.

Måste låna hem lite litteratur om detta fornminne.

Skriv svar