Sandbyborg på Öland

500 f.Kr. - 1066
Troels
Inlägg: 192
Blev medlem: 18 augusti 2015, 13:57
Ort: København
Kontakt:

Re: Sandbyborg på Öland

Inlägg av Troels » 17 november 2016, 20:54

Du undviger til gengæld de væsentlige afvigelser - nemlig den væsentligt anderledes ölandske byggeskik og Finnestorp i kombination med Vännebo, Sösdala og Fulltofta.

Valdemar
Inlägg: 1486
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Sandbyborg på Öland

Inlägg av Valdemar » 17 november 2016, 21:54

Vadå Finnestorp. Platsen är mest lik motsvarande platser i ....Skandinavien. Inget i Finnestorp tyder på ett fjärran ursprung på föremålen där. Hur faller offerplatser som Vimoese in i dina Teorier? Är det någon plats som liknar Finnestorp så är det väl Vimoeses senare fynd? Vännebo anses väl vara lik Sösdala (Skåne)?

Valdemar
Inlägg: 1486
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Sandbyborg på Öland

Inlägg av Valdemar » 17 november 2016, 23:37

Fileoskar

Här är en länk till en plats liknande Skedemosse på Öland eller Finnestorp i Västergötland.

http://en.natmus.dk/historical-knowledg ... in-vimose/

Här finns nog många paraleller till bakgrunden hos krigareliten på Öland under folkvandringstiden.

Valdemar
Inlägg: 1486
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Sandbyborg på Öland

Inlägg av Valdemar » 18 november 2016, 09:42

Fileoscar

Här är lite info från Jörgen Ilkjaers forskning. Han har lagt halva sitt liv på forskning kring Illerup.


https://scholarworks.iu.edu/journals/in ... 5875/21993
From the numbers of horses, weapons, and belts, Ilkjær proposes that there had been an invading army of 1000 men, including around twenty-five cavalry.

The casual reader may assume that the defeated invaders with Roman swords deposited at Illerup A came from the south; however, the author identifies their origin in what is now the south and west of Norway, illustrating the complex cultural interactions of the period. Weapon types of the Roman Iron Age are ubiquitous throughout northern Europe and thus not helpful for locating the origin of the defeated invaders. On the contrary, personal equipment including combs and fire steels are more helpful for pinpointing origins. The author traces the Illerup A invaders to south and west Norway and the Illerup B attackers to Uppland, Sweden, believing that the latter could have been those described by Jordanes in the sixth century.

After Tacitus wrote Germania in A.D. 98, there are no further extant Roman written sources that deal with the Roman Iron Age in Scandinavia. However, among the discoveries at Illerup were ten artifacts with runic inscriptions in Proto-Norse, the common predecessor of the Nordic languages. All the runic inscriptions from Illerup consist of one word except for NITHIJO TAWIDE, meaning "Nithijo made," on a silver shield handle. All the other inscriptions are most likely personal names. Two lance blades from Illerup are stamped with WAGNIJO, and three related inscriptions come from a bog find at Vimose on the Danish island of Funen, thus indicating at least limited mass production. Ilkjær suggests that Wagnijo (modern Scandinavian Vagn) is a maker's mark indicating either the name of the smith who made the weapons or the name of a leader in charge of the smith (120). Stamped makers' marks are also found on Roman swords at Illerup (and elsewhere), and we do not know whether the Scandinavian Wagnijo learned of the practice from the Romans themselves or from their swords. Some other names of individuals that rise from anonymity are Gauthi on the shaft of a fire-steel, and Swarta and Laguthewa on shield hand-grips.

jancro
Inlägg: 483
Blev medlem: 5 maj 2015, 15:30

Re: Sandbyborg på Öland

Inlägg av jancro » 18 november 2016, 18:26

Valdemar : "Under 250 år av vikingatåg så saknas uppgifter om ett enda hämndanfall från England mot Skandinavien. "

Ett ( misslyckat) plundringståg av skottar mot Bohuslän kan anses styrkt på grund av den detaljerade beskrivningen av förloppet och därav namnet Blodbäck :

" Vinbäck eller Blodbäck som kyrkbyn hette från början har fått sitt namn från en sägen om ett skotskt plundringståg som sägs ha ägt rum på 800-talet. En grupp skottar som hade landstigit vid Grebbestad begav sig inåt landet för att plundra. De hejdades dock av lokalbefolkningen i ett flertal slag varav ett skall ha ägt rum på platsen för Tanums kyrka. Den bäck som flyter förbi ska då ha färgats av blod."

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tanumshede

Valdemar
Inlägg: 1486
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Sandbyborg på Öland

Inlägg av Valdemar » 19 november 2016, 09:31

Tack Jancro

Det finns motsvarande historia från Tjörn där Skottar anfaller och kung Alf besegrar dem.

Vendernas anfall av Kungahälla på 11-talet är dokumenterat på flera sätt. Kan detta vara det äldsta bevisade anfallet på Sverige från någon utanför Skandinavien?

fileoscar
Inlägg: 124
Blev medlem: 21 september 2015, 20:11

Re: Sandbyborg på Öland

Inlägg av fileoscar » 7 december 2016, 19:23

Valdemar skrev:Det var stora frågor fileoskar

Med Skandinaver menar jag att de exempelvis talade fornnordiska/skandinaviska. Detta styrks av de runsristningar som finns bevarade. På Öland vid denna tiden hade man i princip samma typ av kultur som i övriga Skandinavien. Denna skilde sig ordentligt från den i exempelvis Estland. Precis som man kan se om en grav från 1000-talet är "Skandinavisk" i England (och inte exempelvis Anglosaxisk) så kan man se om en grav på 500-talet är "typiskt" Skandinavisk.Några exempel på vad man tittar på är:

- ornamentik; där djurornamentiken exempelvis är typisk
- klädesspännen; där dessa har distinkt utformning i olika områden
- vapentyper
- keramik
- osv osv

Det finns från Birka tydligt utländska gravar där den begravde verkar ha varit utifrån kommen. Vad jag vet finns inget motsvarande från folkvandringstiden.

De första Isotopanalyserna visade att de omkomna i Sanbyborg hade vuxit upp på Öland. Männen hade typiskt öländska vapen och kvinnorna klädde sig på öländskt vis.

Visst finns det folk som spekulerar om Vännebo. Liknande föremål de som hittats i Vännebo har hittats på andra ställen. Nästan alla paralleller till fynden i Vännebo är dock hittade i Skandinavien, de är typiskt Skandinaviska.

Vad forskarna anser idag är att ett stort utbyte med romarriket skedde under folkvandringstiden. Kanske var utbytet med omvärlden lika stort som under vikingatiden. Någon omfattande invandring eller utländsk (från utanför Skandinavien) aggression saknas helt i det arkeologiska materialet hittills. Det saknas dessutom helt i de få skriftliga källorna som finns. Under 250 år av vikingatåg så saknas uppgifter om ett enda hämndanfall från England mot Skandinavien. Det finns dock uppgifter om att Tyskarna hotade och tryckte på söderifrån mot Danmark under järnåldern. Detta styrks delvis i skriftliga källor.
Valdemar!

Jo att det fornnordiska språket kan härledas från runorna är naturligt och känt. Åtminstone gäller det för de s.k. skandinaviska runorna från 700-talet och senare. Däremot är det väl inte lika självklart beträffande de – oftast svårtydda – urgermanska från tiden dessförinnan.

Men det säger ändå bara något om språket på den plats där runan står. Och ibland kanske bara något om runmästarens språk.

När det gäller just Öland och de runor som finns där så verkar de äldsta ha sitt ursprung från slutet av hednatiden eller början av den kristna tiden. D v s minst 500 år senare än Sandbyborgsmassakern.

Att vi därför inte vet ett dyft om språket på Öland under 400-talet hindrar så klart inte gissningar om att det var det samma som på fastlandet. Du skriver att kulturen i alla fall ser ut att ha varit den samma som på fastlandet. Detta med ledning av innehållet i gravar bland annat.

Så kan det visst vara. Ändå förefaller det vanskligt att skilja på ”utländska” och ”inhemska” gravar i den turbulenta tid vi pratar om – den efter västroms fall.

Även om vi utifrån gravskick antar att Öland generellt var befolkat av ”skandinaver” (inget som talar emot det) så säger det vidare inte så mycket om vilka som befann sig i fornborgarna. Och det är ju det som vi pratar om.

Företagen isotopanalys visade att de dödade var uppvuxna på Öland eller åtminstone i södra Sverige. Jag har inte tagit del av denna i detalj men antar att det bottnar i en slutsats utifrån vilken kost de levt av - som i sin tur indikeras av halten kväve och strontium. Så långt tillför dock detta inget nytt utöver informationen att de döda inte var några högst tillfälliga besökare. Vare sig man levt utanför eller inne i fornborgen så lär de ju ha använt kost från trakten.

Blir lite förvånad när du beträffande ”de omkomna” skriver att kvinnorna klädde sig på öländskt vis. Dels lär väl kläderna i sig ha ruttnat bort för länge sedan. Dels hade jag för mig att man inte hittat några kvinnor bland de dödade. Så såg det åtminstone ut vid någon rapportering, men det kan ju ha förändrats sedan dess…

I sammanhanget kan man fundera över var de i borgen bosatta växte upp innan den blev uppförd. För borgen var ju väldigt ung vid tidpunkten för massakern. Det florerar lite olika uppgifter – från ett par år till 50 år – men lika fullt en kort tid. Kanske invånarna dessförinnan befann sig i en annan borg på Öland. Ingen vet så klart.

Egentligen vet vi väl inte till 100 % att de dödade var just de som bodde i borgen. Men det är en högst rimlig utgångspunkt så den kan vi köra på. Då återstår vem som utförde dådet och framför allt – varför?

De senare frågorna lär aldrig få ett säkert svar utan man kan bara spekulera. Egentligen inget tyder på att det handlade om ett angrepp i vanlig bemärkelse. Om det varit fråga om ett sådant hade aldrig dyrbara spjut fått ligga kvar helt öppet. Hade det varit fråga om ett plundringståg hade vidare inte djuren lämnats kvar.

Nej, allting tyder på att grannarna på Öland var gärningsmännen. Om inte – varför blev inte de utsatta? Och om det var fråga om grannarna varslar det i sin tur om några tydliga skillnader mellan grupperna vad gäller makt; etnicitet eller liknande. För det ska rätt mycket till att fredliga skandinaviska ölänningar utanför murarna skulle ger sig på några likasinnade innanför de samma i en sådan ultimat förnedringsakt som det verkar vara fråga om. Därtill följt av ett tabu under 1500 år. Det rimmar inte.

Men jag förstår att du Valdemar och jag spekulerar i olika riktningar och så får det väl vara. Vi är heller inte riktigt överens när det gäller din slutkläm ovan om att det helt saknas uppgifter om någon omfattande invandring i de skriftliga källorna.

Vad du menar med ”omfattande” är förstås lite oklart. Och egentligen det samma med ”invandring” i tider av ständig rörelse. Men hur som helst anses det väl vedertaget att betrakta Prokopios som en seriös källa och därmed i sin tur köpa uppgiften att herulerna slog sig ner någonstans i Skandinavien – vid sidan om göterna - under början av 500-talet. Vad som är mer osäkert och ifrågasatt är däremot om flytten hit innebar återkomst till ursprunget eller inte.

Vad ”utländsk aggression” beträffar så har du nog rätt i att exemplen är fåtaliga. Ett sådant är dock – som du tagit upp i senare inlägg i tråden – när venderna med en gigantisk flotta jämnade Kongahälla med marken år 1135. Dock var detta inget anfall på Sverige utan på Norge (Kongahälla var Norges största stad vid det tillfället).

En inomnordisk aggression ligger faktiskt väldigt nära Kongahällautplåningen. För år 1123 ska ju norske kungen Sigurd Jorsalafarare ha anfallit Kalmar i det s.k. ”Calmare ledung”. Varför han gjorde det mot det nyss kristnade Småland blir lätt obegripligt om man inte tror att det handlade om ett korståg (han hade erfarenhet av sådana från Jerusalem - därav namnet) mot vissa ”hedningar” som trots allt fanns parallellt.

Vilka dessa hedningar i Kalmarsundet i så fall var har jag en uppfattning om. Nämligen att det var samma gäng som sedan deltog i en hämndaktion 1135…

jancro
Inlägg: 483
Blev medlem: 5 maj 2015, 15:30

Re: Sandbyborg på Öland

Inlägg av jancro » 9 december 2016, 01:05

I debatten om vilka som utförde dådet i Sandbyborg har nämnts angrepp av främlingar och angrepp av befolkningen på platsen. Men det finns ytterligare ett möjligt och troligt alternativ.
I Opagers mycket intressanta länk nedan berättar Helena Victor om platsen. Borgen är mycket lik Eketorp II invändigt, bl a hittade man den tredje porten när man grävde på samma plats som i Eketorp. Nära kontakter måste ha funnits.
Angående dådet menar hon att det måste varit någon/några med makt och resurser bl a även att hålla vakt och förbjuda plundring efter händelsen, och att handlar om en lokal maktkamp. Hon säger det inte rent ut, men det är lätt att tolka det som att det är troligt att det är Eketorpsfolket som utfört dådet på sina ledares uppdrag!

http://tinyurl.com/howj7bd

Castor
Inlägg: 746
Blev medlem: 1 maj 2015, 07:08
Ort: Norrtälje

Re: Sandbyborg på Öland

Inlägg av Castor » 9 december 2016, 10:28

En uppgörelse mellan två lokala makthavare. Det tycker jag låter som en rimlig arbetshypotes.

sweon
Inlägg: 77
Blev medlem: 30 april 2015, 19:57

Re: Sandbyborg på Öland

Inlägg av sweon » 10 juni 2017, 18:39

Hjälp till att rädda arkeologin vid Sandby borg.
http://vanner.sandbyborg.se/

Skriv svar