Borrby borg

500 f.Kr. - 1066
Starkodder
Inlägg: 1110
Blev medlem: 30 april 2015, 19:31
Ort: Lund

Borrby borg

Inlägg av Starkodder » 8 juni 2020, 18:42

Jag öppnar en ny tråd om den sägenomspunna borgen vid Borrby på Österlen, sporrad av Snogeholmsvallen och andra ouppptäckta vallanläggningar i Skåne. Borrby borg är knuten till sägnen om ett av Skånes helgon, St Sissela, vars källa är belägen vid foten av Borrby backar i utkanten av byn.

Enligt folkminnet sades borgen ligga ute i Prästakärret, belägen i en svacka mellan åsen som löper i nordost-sydvästlig riktning. Enligt Fornsök:

Borg eller kloster, uppgift om. Ute i ett kärr, benämntPrästakärret, ca 50x50 m st finns en rad äldre källor som anföruppgiften ( traditionen) att en borg eller ett kloster skall ha legat. Brorström (1833) anför traditionen om en borg(Trullssarnas borg) ute i kärret. "efter hvilken ännu finnes en aflång öfverväxt stengrund".Han omtalar vidare att material från borgen använts till en ombyggnad av Borrby kyrka på 1600 talet "De efter Trullsarnas borg varande stenkumlar brgagnades ..."

Antikvarisk kommentar
Konstigt läge för en borganläggning nere i en "gryta" omgiven avnaturliga höjder. Mångfalden av äldre uppgifter bör dockindikera att "något" legat ute i kärret, därför bör områdetbevakas.Beträffande tradition se RAÄ nr 14.


Tradition
Bruzelius (1869-70) omtalar traditionen om ett kloster på platsen. Han omnämner också förekomsten av en rektangulär, något högre plan uti i kärret. Lönnberg (1933) anför traditionen omatt Borrby borg skall ha legat ute i kärret, samt omtalar enännu (1933) synlig fyrkantig upphöjning ute i kärret.1987 kan inget skönjas på platsen. På en karta från 1784 finns dock en tydligt markerad rektangulär figur ute i kärret.


Borrby.JPG
Borrby.JPG (25.14 KiB) Visad 1380 gånger
Borrby1706.JPG
Borrby1706.JPG (35.34 KiB) Visad 1380 gånger

Våren 2013 var jag på platsen i annat ärende, men hade nog då borgen i bakhuvudet. På fotot ser man kärret i svackan, omgiven av överbetade hästhagar. I mitten av kärret annan vegetation och mindre vatten än i kanterna, vilket indikerar det fyrkantiga fundament på den gamla kartan, som förmodligen finns kvar än i dag. Det behövs vadarbyxor för att komma ut och känna på underlaget. Men i princip har inte mycket ändrats på platsen under 300 år.

Byggmaterialet till kyrkan togs säkert från ett gammalt stenhus inne i Borrby och inte i kärret. Men varför skulle man anlägga en försvarskonstruktion ute i ett kärr, när eventuella angripare lätt skulle kunna överösa borgen ovanifrån från omgivande åsars krön? Av den anledningen kanske fundamentet har andra äldre anor av mer kultisk karaktär? Platsen påminner lite om Adam av Bremens beskrivning av Uppsala tempel, som ju var beläget liksom i en teater. Bortom kärret kullen med träden, mellan åsarna.


IMG_2189.JPG
IMG_2189.JPG (2.73 MiB) Visad 1380 gånger

Starkodder
Inlägg: 1110
Blev medlem: 30 april 2015, 19:31
Ort: Lund

Re: Borrby borg

Inlägg av Starkodder » 8 juni 2020, 18:46

Lite fler bilder:

Irriterande idag var nog kärret ganska torrt 2018 och det hade kanske varit ganska enkelt att se om det fanns några stora stenblock eller t o m timmer därute.


IMG_2192.JPG
IMG_2192.JPG (3.58 MiB) Visad 1378 gånger

20130606_141726.jpg
20130606_141726.jpg (5.23 MiB) Visad 1378 gånger

Starkodder
Inlägg: 1110
Blev medlem: 30 april 2015, 19:31
Ort: Lund

Re: Borrby borg

Inlägg av Starkodder » 10 juni 2020, 18:54

Dick Harrison har tagit sig an Sissela:

http://blog.svd.se/historia/2015/05/02/ ... av-borrby/

Lån från katolikernas Sankta Cecilia, som ljöt matyrdöden i Rom år 230? Inte omöjligt och kanske infört som ett kristet alternativ till en äldre hednisk variant med källritualer i Borrby. Sisselas baneman Borre lär iallafall enligt en version ha begravts under Borrestenen, som än idag står på åkern mellan Borrby och Hörup? Låter som ett ursprung långt bak i heden tid.

https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ ... a252e69146

Nära Borrestenen har man hittat ett folkvandringstida dräktspänne i brons.

Och - lite intressant är det - skatten från Hagestadborg nära Borrby med de romerska denarerna sträcker sig fram till kejsare Septimus Severus år 211. Ganska nära St Cecilias tid. Men varför skulle historien kring ett kristet helgon bevarats i Borrby redan då? Var Sissela en romersk slav eller fru som tagits hem till Skåne av germanska krigare som härjat vid Limes? Eller någon annan form av krigsbyte?

Germanska stammar strömmade över Donau år 234 och den dåvarande kejsaren Alexander Severus mutade dem för att ge sig av igen. Är det en bit av just denna betalning i silverdenarer som hamnade i skånsk jord?

Har man grävt efter offerfynd i källan? Vem vet, kanske dyker det upp romerska mynt där, som kan ge svar på gåtan Sissela. Skulle inte förvåna mig om ursprunget till sägnen hör hemma i 200-talet.

Starkodder
Inlägg: 1110
Blev medlem: 30 april 2015, 19:31
Ort: Lund

Re: Borrby borg

Inlägg av Starkodder » 12 juni 2020, 14:02

Saxat ur Theodor Thuvessons kapitel Drag ur Borrbys historia i boken En socken berättar från 1945 (sid 120):

I alla gamla relationer från Borrby talas det också om en borg, ett fast hus. Lagerbring hos vilken det först omnämnes i litteraturen, omtalar, »att litet stycke norrut från Borrby ser man en djup dal, på alla sidor omgiven av mycket höga kullar», och att det går en sägen, att i denna dal en Herregård, som en gång uppförts förgåtts genom en översvämning». Säkert är – tillägger han »att man här ser ett kvadratiskt, vattenomflutet jordområde, som folket där på orten kalla Herregården». Även Gillberg nämner något liknande. Och syn kan här bestyrka sägen. Än i dag ser man däruppe i kärret norr om »Prästabacken» detta »kvadratiska jordområde». Gammalt tal, att man skall i äldre tid påträffat murar här ja, till och med vid torvtagning gjort ett lösfynd, ett krucifix. Det sista har jag från en farbror till mor. Han var född 1829 - och det hade hittats i hans tid. »Bjeren» häruppe - en hel vägande platå kallas på kartan »Herrekullarna», - Kanske ha de en gång hetat »Herregårdskullarna», men i folkmun fått namnet förkortat genom en ellips. De torde i så fall syfta på det ovan omnämnda »kvadratiska, vattenomflutna jord- område» som folket kallade »Herrgården», den sjunkna »borgen». Med 'here', herde, kan namnet ej ha att göra, då detta här heter »höre». Det synes således otvivelaktigt, att sägnernas borg existerat, och jag har alltid velat förbinda den med ärkebiskop Ascer. Han instiftade ju 1133 ett prebende i Borrby och donerade till detta bl. a. tre hemman där.

Lite underligt att anlägga ett stenhus mitt ute i ett kärr, med tanke på det mjuka underlaget. Då måste man verkligen fylla upp med sten ner till den fasta botten. Kanske krucifixet gett upphov till pratet om ett kloster.

Och St Sissela är verkligen ett dimmigt och svåråtkomligt skånskt helgon.

Starkodder
Inlägg: 1110
Blev medlem: 30 april 2015, 19:31
Ort: Lund

Re: Borrby borg

Inlägg av Starkodder » 29 juni 2020, 19:11

På väg från badstranden besökte jag idag Borrby som hastigast. Sisselas källa var torr och dessutom i tråkigt skick, med sitt fula staket. Dammen intill var torr men marken fortfarande fuktig.

IMG_3137.JPG
IMG_3137.JPG (4.9 MiB) Visad 1036 gånger

Uppe på åsen sågs inte mycket men hade inte tid att leta efter några arkeologiska spår. Prästakärret till synes utan vatten och igenväxande med buskar. Om det funnits en tillfartsväg med bro ut till ett stenhus i kärret så har det nog gått från öster, att döma av terrängen.

IMG_3144.JPG
IMG_3144.JPG (5.79 MiB) Visad 1036 gånger


Österut längs landsvägen mot Hörup sågs Borrestenen ute i åkern.

IMG_3152.JPG
IMG_3152.JPG (2.41 MiB) Visad 1036 gånger

Skriv svar