Vägar under yngre järnålder

500 f.Kr. - 1066
Opager
Inlägg: 692
Blev medlem: 1 maj 2015, 09:04
Ort: Malmö

Re: Vägar under yngre järnålder

Inlägg av Opager » 28 november 2015, 12:57

En eventuell väg nära Trelleborg(Lilla Isie 19:1). Datering: Järnålder, Medeltid, Nyare tid.

"Stenlagd väg?, uppgift om. Ungefär utmed den markerade linjen skall det enligt uppgift finnas en stenlagd väg. Just utmed denna sträckning har speciellt många och stora stenar kommit fram vid plöjning, 1923-24 företogs en del provgrävningar av Folke Hansen. Ett ca 20 m l parti blottades och det visade sig finnas 2 parallellt löpande stenrader med ett mellanrum på1.2-1.4 m. Den S stenraden utgjordes av en ca 80 cm h mur av kullerstenar och flintblock. Stenarna låg i 3-4 skikt. Den N stenraden utgjordes av en stenmur med stenar i 2 skikt. Kulturjord och lera fyllde mellanrummet mellan stenraderna. Dessa har konstaterats på en sträcka av över 200 m."

Källa: Fornsök

Opager

Bäckahästen
Inlägg: 1782
Blev medlem: 30 april 2015, 22:45
Ort: Blekinge

Re: Vägar under yngre järnålder

Inlägg av Bäckahästen » 28 november 2015, 17:09

Min fundering är vad detta är för typ av väg. Är det en kortare väg för att underlätta transport på en storgårds ägor eller är det en längre väg mellan tex olika gårdar? Jag tror att det är en kortare lokal väg inom storgårdens ägor och de längre vägarna var mer som gång-/ridstigar.

Opager
Inlägg: 692
Blev medlem: 1 maj 2015, 09:04
Ort: Malmö

Re: Vägar under yngre järnålder

Inlägg av Opager » 28 november 2015, 17:40

Bäckahästen. Vägar under Järnåldern behöver inte vara stensatta överallt utom bara på sina svagaste punkter. Det räcker med upptrampad kompakt jord och sand i två spår.

Finns det byar i närheten av varandra under Järnåldern, som Fosie, Bunkeflo, Hyllie, Lockarp, Oxie och Tygelsjö, alla med arkeologi från samma tid, är det svårt att se att man inte hade kontakter landvägen. Byarna fanns under Järnåldern och ligger runt Malmö.

Men det fanns även vägar för boskap som skulle ner till beten på allmänningar.

Opager

Bäckahästen
Inlägg: 1782
Blev medlem: 30 april 2015, 22:45
Ort: Blekinge

Re: Vägar under yngre järnålder

Inlägg av Bäckahästen » 29 november 2015, 08:14

Upptrampad kompakt jord blir inte bra när det regnar. Det förvandlas till ren sörja som tar lång tid att torka. Jag tror inte att det är så enkelt. Det förutsätter idealiska förhållanden under långa sträckor. Det finns många hinder för en väg som tex bäckar, åar tjärr, stenar, stubbar, berg, sly, buskar, branta backar mm mm. Någon måste då organisera och betala detta gigantiska arbete att bygga en väg förbi hindren. Det är därför som jag tror mer på gång-/ridstigar istället för vägar anpassade till vagnar.

Opager
Inlägg: 692
Blev medlem: 1 maj 2015, 09:04
Ort: Malmö

Re: Vägar under yngre järnålder

Inlägg av Opager » 29 november 2015, 10:39

Bäckahästen. I länken från Nationalmuseum i Danmark har du en vagn från Järnåldern.

Det är viktigt att skilja på slättbyggder som delar av Skåne från mer skogstäta områden. Jag har nämnt några byar runt Malmö som funnits under slutet av Järnåldern och som kan vara äldre än så. Samtliga ligger med några få km avstånd från varandra. Har man byar på nära håll bör det har funnits vägar eftersom ingen av de byar jag nämner har farbara vattenleder i närheten.

De som analyserat möjliga Forntidsvägar i Skåne menar att de har lagts på torrare delar vilket kopplingen till Bronsåldershögar-vägar bygger på.

I Småland är naturligtvis förhållandena annorlunda.

Opager

Bäckahästen
Inlägg: 1782
Blev medlem: 30 april 2015, 22:45
Ort: Blekinge

Re: Vägar under yngre järnålder

Inlägg av Bäckahästen » 29 november 2015, 16:18

Det var säkert stor skillnad på Skåne och Småland. Där håller jag med dig.

Däremot ser inte jag fynd av vagnar som en indikation på att det fanns ett vägnät mellan olika byar och gårdar. Min farfar hade tex flera olika vagnar på släktgården under första halvan av 1900-talet. En på åkrarna för att få hem grödorna, en för att ta hem hö, en för att köra gödsel till åkrarna osv. Dessa vagnar var knappt aldrig utanför gårdens ägor utan användes till sysslorna på gården. Däremot hade han en finare vagn som han vårdade ömt. Denna vagn användes på söndagarna för att ta sig till och från kyrkan, något som inte förekom i förkristen tid.

Sedan kan det diskuteras vad som behövdes transporteras mellan de olika gårdarna under forntiden? Om jag har förstått det hela rätt så var gårdarna självförsörjande. Det är möjligen storgårdarna som säljer och köper varor och då behöver transportera till och från gården till ett hamnläge eller en marknad. Det är den bild jag har.

Användarvisningsbild
iznogoud
Inlägg: 41
Blev medlem: 1 maj 2015, 08:38

Re: Vägar under yngre järnålder

Inlägg av iznogoud » 29 november 2015, 16:28

"Sedan kan det diskuteras vad som behövdes transporteras mellan de olika gårdarna under forntiden?"
Ved har alltid behövts på gårdarna här på den Skånska slätten.

Opager
Inlägg: 692
Blev medlem: 1 maj 2015, 09:04
Ort: Malmö

Re: Vägar under yngre järnålder

Inlägg av Opager » 29 november 2015, 17:06

Iznogoud: Ved har du helt rätt om liksom virke till hus.

Handel och marknader är också vikingatida eller tidigare. Någon form av transportsamordning är inte orimligt att tänka sig. På vagnarna kan det ha suttit människor.

Bäckahästen: Jag är tveksam till att gårdarna i byar hade självhushållning under Vikingatiden.

Opager

Bäckahästen
Inlägg: 1782
Blev medlem: 30 april 2015, 22:45
Ort: Blekinge

Re: Vägar under yngre järnålder

Inlägg av Bäckahästen » 30 november 2015, 06:05

Det har säkert skiljt sig mycket åt i de olika landskapen beroende på naturen och terrängen. Även vad som skulle transporteras har säkert skiljt sig åt efter lokala förhållanden. Däremot tror jag inte på att människor transporterades på vagnar, utan de gick eller red. Inte ens i Romarriket med sina bra vägar var persontransporter med vagn vanligt, utan man gick eller red. Militären marscherade.

Användarvisningsbild
Yngwe
Inlägg: 3393
Blev medlem: 15 april 2015, 23:01
Ort: Gränna

Re: Vägar under yngre järnålder

Inlägg av Yngwe » 30 november 2015, 09:50

Jag tror att man bör gå andra vägen här. Tar vi Opagers exempel med byarna som ligger nära varandra, så tror jag man får se om man kan hitta några vägar och se om det använts för vagnar. Tät vagnstrafik lämnar spår efter sig. När man sen har en uppfattning om det bör man rimligen kunna lista ut vad dom använts till. Jag håller med Opager om att det där med självhushållning egentligen är något som inte alls är så säkert.

Skriv svar