Västergötlands bon

1066 - 1520
Valdemar
Inlägg: 1515
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Västergötlands bon

Inlägg av Valdemar » 16 september 2021, 17:44

De Norska kungasagorna beskriver ofta händelser som inte ligger så långt tillbaka i tiden då de nedskrevs. De är hyllningar till de norska kungarna, men man kan ända få ut många konkreta saker som namn på orter, kungarnas innehav etc.

Mellan raderna och ibland tydligt framgår att det inte alltid är Norska segrar. Flera av slagen har en mycket tydlig geografisk beskrivning som den vid Fuxerna.

https://www.tacitus.nu/svenskhistoria/k ... /inge2.htm

Visst är de hyllningstexter men geografin mm borde var rätt bra beskriven.

Vi kan kanske utgå från att denna typ av krig mellan Götar och Norrmän skedde vid ett flertal tillfällen. Redan på 200-talet visar Illerupfynden att man i västra Skandinavien kunde organisera stora arméer. Denna kunskap fanns säkert kvar under hela järnåldern ( och senare)

Valdemar
Inlägg: 1515
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Västergötlands bon

Inlägg av Valdemar » 17 september 2021, 16:56

Andreas

Det är spännande att Götarnas/Svenskarnas armé anges ha bestått av 3600 man. Det är snubblande nära 100 man per härad i det medeltida Västergötland.

Siffran är rätt rimlig för vad Västergötland borde kunnat ställa upp med även under medeltidens senare delar.

AndreasOx
Inlägg: 1091
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Västergötlands bon

Inlägg av AndreasOx » 17 september 2021, 20:26

Västergötland hade 32 och Dalsland 6 härader så detta kan stämma, dvs att 100 man skrevs ut från varje härad.
Intressant även Theodoricus 3 dalsländska territorier:
"After this, Magnús prepared an expedition against Gautland, where he wished to re-take three territories, the names of which are Dalr, Hofuð and Véar"
Hofuð borde vara nuvarande Håverud (i Nordals härad). Jag kommer inte på någon annan tänkbar möjlighet.

Valdemar
Inlägg: 1515
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Västergötlands bon

Inlägg av Valdemar » 17 september 2021, 22:02

Det blir extra intressant då perspektivet är utifrån den norska. Ortsnamnen är oftast tydliga och specifika. Utifrån detta blir uppgifter om exempelvis antal soldater mer intressanta.

Valdemar
Inlägg: 1515
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Västergötlands bon

Inlägg av Valdemar » 18 september 2021, 08:56

Det blir extra intressant då de flesta uppgifter i denna berättelse är likartade i flera källor. Några källor skruvar slagen i norsk farvör, vilket är naturligt. Övriga uppgifter är rätt specifika och konsekventa. Det är en relativt kort tid som ligger mellan händelserna och texternas nedtecknande.

3600 soldater är intressant ur många perspektiv. Siffran är slående utifrån antalet Härader. Den är också rimlig utifrån vad vi vet om andra slag (som Lena). Vid Lena är fler länder inblandade och antalet soldater är högre. Har för mig att man spekulerar om att en av arméerna i Illerup var drygt 3000.

Visi
Inlägg: 154
Blev medlem: 19 juli 2019, 14:16

Re: Västergötlands bon

Inlägg av Visi » 18 september 2021, 09:47

Andreas,
De tre territorierna. Är inte platsen för Dalr redan fylld?
Hofuð and Véar borde då båda ligga utanför Nordal och Sundals gränser.
Vėar skulle kunna vara "vedar"? Tänker givetvis på Vedbo härad.
Hofuð låter som huvud (höfuð) men detta går jag bet på.

Enligt https://www.tacitus.nu/svenskhistoria/k ... /inge2.htm tolkas det som står i Morkinskinna som:
"Dalr, Véar (Vedbo härad), and Varðynjar (Valbo härad)"
Här (Morkinskinna) står det alltså Varðynjar och inte Hofuð som i Theodoricus märkligt nog.

AndreasOx
Inlägg: 1091
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Västergötlands bon

Inlägg av AndreasOx » 18 september 2021, 10:49

Min snabba teori är att Hofud/Håverud, som ligger i den nordligaste delen av Nordals härad, var det gamla centrat för Tössbo + norra Nordals härad (delen norr om Dalboslätten). Dalr avser då enbart Dalboslätten.

Valdemar
Inlägg: 1515
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Västergötlands bon

Inlägg av Valdemar » 19 september 2021, 15:48

Det verkar som Dalsland blev en integrerad del av Västergötland medan Bohuslän allt mer blev en norsk landsdel.

Frågan är hur lång tid det tar för en regional struktur att bli gammal via folkomflyttningar, krig etc?

Om nu Bona var gamla och behövde ”lappas” på 1200-talet så borde de väl ha ett par hundra år på nacken - minst?

AndreasOx
Inlägg: 1091
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Västergötlands bon

Inlägg av AndreasOx » 20 september 2021, 18:27

Spekulativ teori om Dalsland:
Dalboslätten (Sundal och södra delen av Nordal) har "alltid" hört till Västergötland och Skalunda bo. Övriga delar var olika bygder - Vear, Varthini, Thyssi och Hofudh
När övriga Dalsland definitivt blev "svenskt" (slutet av 1100-talet?) gjordes en omorganisation där Dalr delades och de gamla skogsbygderna blev härader i Västergötland. Att enbart Vedbo (Vear) nämns i boindelningen kan sammanställas med att det är den enda bygden som fått härad som suffix 1287 (Væboshærad). Övriga 5 härader nämns enbart med sina "bygdenamn" ex. Sundal.
Så Valbo, Tössbo och Nordmark kanske aldrig ingick i boindelningen utan hade en särställning liknande Mo härad.
Den geografiska inkonsekvensen att Sundal tillhör Skalunda bo och Nordal Åse bo kan då förklaras med att Åse bo "fick" den mindre delen av gamla Dalr.

Visi
Inlägg: 154
Blev medlem: 19 juli 2019, 14:16

Re: Västergötlands bon

Inlägg av Visi » 21 september 2021, 18:26

Måste man inte ta stor hänsyn till alla dalsländska ortnamn som slutar på -bo?
Du skriver att Valbo och Tössbo inte ingick i några västergötländska bon, men varför har de då suffixet bo då?
Några tankar om detta?

Skriv svar