Sida 39 av 41

Re: Skandinavisk geografi enligt Jordanes

Postat: 6 juli 2021, 19:26
av Valdemar
Danerna drev ut dem. De återvänder och bosätter sig intill Götarna.

Re: Skandinavisk geografi enligt Jordanes

Postat: 6 juli 2021, 22:15
av Castor
Valdemar skrev:
6 juli 2021, 19:26
Danerna drev ut dem. De återvänder och bosätter sig intill Götarna.
Men denna ”utdrivning” bör ha ägt rum i början av 500-talet. Herulerna fanns tydligen på Skandinaviska halvön på 520-talet, då Cassiodorus skrev historia. Men det gjorde troligtvis inte Danerna. Dessa kan ha drivit Herulerna till Skandinaviska halvön från en plats vid sydligaste Jyllands Östersjökust. Innan dess hade ju Langobarderna fördrivit Herulerna från deras forna hemland vid floden Morava.

Re: Skandinavisk geografi enligt Jordanes

Postat: 7 juli 2021, 14:25
av Valdemar
Vi vet inget om deras ursprungsland egentligen. Vi kan se att det helt saknas indikation på större extern invandring till Skandinavien under hela järnåldern. Det finns inga spår av detta i DNA och inga indikationer i arkeologin. Den stor invandringen under bronsåldern syns som bekant både i DNA och arkeologi. Så antingen är det en liten grupp som snabbt assimileras i en mycket större befolkning. Eller så är de i princip en del av ursprungsbefolkningen. Jag tillhör dem som är övertygad om att Herulerna är krigarföljen, en form av ”proto-vikingar”. Vi vet att skandinaver var minst lika aktiva utomlands under folkvandringstiden som under vikingatiden. Trots detta saknas de i princip helt i kontinentala källor. Jag tror att Skandinaverna ingick i begreppet Heruler och Goter. Goternas system byggde på ett gemensamt ursprung och kult medan Herulerna var krigarföljen som organiserades löpande. Herul=Viking=Varjag etc

Re: Skandinavisk geografi enligt Jordanes

Postat: 12 juli 2021, 15:30
av Castor
Valdemar skrev:
7 juli 2021, 14:25
Vi vet att skandinaver var minst lika aktiva utomlands under folkvandringstiden som under vikingatiden. Trots detta saknas de i princip helt i kontinentala källor.
Hur kan vi veta något om det saknas källor?

Från Prokopios, som är en nära samtida källa, vet vi alla fall att Herulerna tvingades att lämna sina "förfäders hem" efter kriget mot Langobarderna...
When the Eruli, being defeated by the Lombards [...] migrated from their ancestral homes[...]
https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/ ... s/6B*.html

"Thule" var ju ett av de ställen de migrerade till, så det kan ju inte gärna ha innefattats av begreppet "ancestral homes".

Prokopios skriver rätt mycket om Langobarderna, medan Jordanes inte nämner dem alls…

Langobarderna var ju, enligt Prokopios, de primära herulutdrivarna. Kanske blandade Cassiodorus/Jordanes ihop Langobardernas våldsamheter med Danernas, kanske mildare, hantering av Herulerna? Man kan ju också spekulera om inte de snarlika folknamnen Vinili (Langobardi) och Vinoviloth (Dani/Suetidi)* kan ha något med saken att göra?
____________________________________________________
*) Att Vinoviloth = Suetidi & Dani är bara en av flera möjliga tolkningar.

Re: Skandinavisk geografi enligt Jordanes

Postat: 13 juli 2021, 16:07
av Valdemar
Guld på folkvandringstiden är alldeles för värdefullt för att betalas ut för varor. Det betalas ut som tribut/gäld etc. Precis som silvret under vikingatiden är guldet under folkvandringstiden resultatet av militära aktiviteter. I regioner som Västergötland är det mer införsel av guld under FVT än av silver under VT.

Guld, fornborgar och vapenoffer exemplifierar oroliga tider. När romarriket slutar betala ut guld upphör det exempelvis helt att komma till Öland.

Läs exempelvis Lennart Linds analys över hur de romerska denarerna kom till Gotland. De är utbetalade som tributer till Goterna som tydligen haft hjälp av Gutar från Gotland.

Re: Skandinavisk geografi enligt Jordanes

Postat: 14 juli 2021, 09:50
av Castor
Gotlands viktigaste kontaktväg till världen utanför verkar under RJÅ och FVT ha varit riktad mot sydväst via Öland, Möre, Blekinge, Skåne/Bornholm o.s.v. Gotland och Medelpad är de enda svenska landskap där vestlandskittlar har hittats (jfr https://docplayer.net/133455824-The-sto ... urope.html). De Medelpadska har tydligen importerats via Tröndelag medan de Gotländska exemplaren torde ha passerat de Danska öarna (där vestlandskittlar är sällsynta) samt Skåne, Blekinge och Öland (där inga vestlandskittlar har påträffats).

Gotland utmärker sig också genom rikliga fynd av bl.a. brakteater som också måste ha kommit in från sydväst, liksom kännedomen om den äldre futharken. Man får intrycket att allt som kommer in till Gotland stannar där. Gotland kan under RJÅ och FVT ha fungerat som en utpost eller "slutstation", där brakteater, romerska mynt och annat har ackumulerats.

Lennart Lind har även skrivit om de imitationer av romerska mynt som har hittats på Gotland (och på Öland, men ej på svenska fastlandet). Dessa imitationer ska ha gjorts norr om Svarta havet, i dagens Ukraina på 200-talet då Goterna höll till där...
It is not clear, for instance, whether there was a direct connection between Gotland and Ukraine, for example in the form of warriors from Gotland taking part in the raids of the Goths into the Roman Empire, or whether there was a more indirect one, via Poland. Here too more research is needed.
https://www.archaeology.su.se/polopoly_ ... 2018_1.pdf

Re: Skandinavisk geografi enligt Jordanes

Postat: 14 juli 2021, 10:54
av Valdemar
Visst ! Har talat med Lind om detta. Om betalningen skedde till Gutar i tjänst hos Polska eller kontinentala Goter är inte poängen förstås. Det intressanta är att silvret kan härledas till att romarna samlat in gamla mynt ( som hade den silverhalt barbarena sökte). Dessa har betalats ut i en Gotisk kontext där Gutar fått en ansenlig del. Antagligen är i princip alla mynt på Gotland från en utbetalning/gäld under 200-talet. Det är fråga om krigarföljen av Varjagtyp vi kan skymta här. Lika tydligt är Öland där man kunnat härleda var Ölänningarna tjänstgjort via det guld de erhöll. Västergötland skiljer sig åt där det helt saknas silverdenarer och där stora mängder guld hamnat på få händer. Guldet i VG har bearbetats före det betalades ut och mycket tyder på att det kommit via grupper utanför romersk kontroll ( Goter- Hunner etc). Enligt bl a Kenth Andersson har man helt olika sätt och antagligen källor på guldet hittat i Västergötland , Mälardalen och Öland.

Re: Skandinavisk geografi enligt Jordanes

Postat: 15 juli 2021, 14:32
av Visi
Angående figur 9 i ovannämnda Lennarts Linds Roman Denarii. Hoards and Stray Finds in Sweden.
Den stora röda sfären i nordöstra Västmanland borde vara = fyndet i Möklinta.

Tidningsartikel om flera olika fynd i Möklinta, Västmanland i nr 47/2013 Kvällsstunden av Kent Andersson
https://dockentandersson.files.wordpres ... klinta.pdf

Möklinta ligger inte långt ifrån Dalarna (Dalälven), ej heller långt ifrån Sala eller Uppland.

Re: Skandinavisk geografi enligt Jordanes

Postat: 15 juli 2021, 22:37
av Valdemar
Kanske fanns grupper i Västmanland som hade kontakter med Gutarna och kunde fylla på trupperna?

Re: Skandinavisk geografi enligt Jordanes

Postat: 19 juli 2021, 09:04
av Castor
De delar av Skandinavien som hade mest kontakt med Černjachov-/Sîntana de Mureș-kulturen i Ukraina, Moldavien och Rumänien på 200- och 300-talen verkar i första hand ha varit Själland och Fyn...

https://www.academia.edu/1786963/Reflec ... d_C2_to_D1_