Bör vi ändra lagen om metalldetektering i Sverige?

Här kan du t ex diskutera tillämpning av Kulturminneslagen, gravplundring och museiarbete.
Användarvisningsbild
Leif
Inlägg: 354
Blev medlem: 4 maj 2015, 08:00
Kontakt:

Re: Bör vi ändra lagen om metalldetektering i Sverige?

Inlägg av Leif » 28 maj 2015, 12:05

Djuren kan ju sägas tillhöra markägaren genom jakträtten. Du får via allemannsrätten titta på dem och njuta av dem men inte döda dem. Det får bara jakträttsinnehavaren göra och jakträtten följer med markägande även om man kan överlåta den under kortare eller längre tid.
Så det finns redan sådana system i vårt samhälle.
Eller träd och växter. De tillhör också markägaren. Du får ju inte gräva upp plantor så varför skulle du få gräva upp metallfynd?

Resonemanget går att vända på.
Arkeologi är kul men inte livsviktigt.

Olle
Inlägg: 22
Blev medlem: 8 maj 2015, 09:35

Re: Bör vi ändra lagen om metalldetektering i Sverige?

Inlägg av Olle » 28 maj 2015, 12:21

Leif skrev:Djuren kan ju sägas tillhöra markägaren genom jakträtten. Du får via allemannsrätten titta på dem och njuta av dem men inte döda dem. Det får bara jakträttsinnehavaren göra och jakträtten följer med markägande även om man kan överlåta den under kortare eller längre tid.
Så det finns redan sådana system i vårt samhälle.
Eller träd och växter. De tillhör också markägaren. Du får ju inte gräva upp plantor så varför skulle du få gräva upp metallfynd?

Resonemanget går att vända på.
Av människan efterlämnade föremål kan knappast likställas med växande grödor. Diskuterar vi din tolkning av nuvarande juridisk situation eller önsketänkande om framtida förhållanden?

Borttappade sentida föremål omfattas av hittegodslagen och tillfaller upphittaren om ingen ägare kan hittas. Fornfynd tillfaller upphittaren om de inte påträffas i samband med fornlämning, men kan bli inlösta av staten mot ersättning.

Det finns alltså inget som under dagens lagstiftning ger markägaren äganderätt för dessa föremål. Man kan dock givetvis ha åsikter kring rimligheten i detta, och även kring det vi tidigare diskuterade om fördelning av inlösenersättning.

Det faktum att man kan äga "fornfynd" är i sig någon som är mycket kontroversiellt i vissa kretsar, "det är vårt allas kulturarv som ska va på museum!". I denna diskussion glömmer man dock bort att den svenska definitionen av fornfynd omfattar ett enormt material utan varesig ekonomiskt eller arkeologiskt värde. Samma material som man vid arkeologiska undersökningar betraktar som recent skräp och dumpar.

Användarvisningsbild
Yngwe
Inlägg: 3127
Blev medlem: 15 april 2015, 23:01
Ort: Gränna

Re: Bör vi ändra lagen om metalldetektering i Sverige?

Inlägg av Yngwe » 28 maj 2015, 12:22

Leif

Ja men visst, det är ju klart definierat vad som markäganderätten innebär. Lingon och vikingasmycken, mossa lösa kvistar och vitsippor (ej rötter) ingår inte i det som markägaren kan anse som sitt, och har aldrig gjort. Förutsättningarna fanns klara vid förvärv av mark. Känslan av symbolisk rätt till dessa är alltså en önskan om att förvärvet ska gälla mer nu än när det gjordes.

Användarvisningsbild
Leif
Inlägg: 354
Blev medlem: 4 maj 2015, 08:00
Kontakt:

Re: Bör vi ändra lagen om metalldetektering i Sverige?

Inlägg av Leif » 28 maj 2015, 13:01

Det finns många system för detta. Olika länder löser det på olika sätt och jag demonstrerar bara att man kan tänka/resonera på väldigt olika sätt. Inte minst om man har ett egenintresse i frågan.

Ur ett klassiskt markägarperspektiv är det tämligen självklart att det som finns på/i marken tillhör markägaren. Nu har vi i sverige andra regler som tex ger folk rätt att plocka bär och svamp men inte nötter och frukt. Varför inte nötter och frukt kan man ju fråga sig? Så om det skiljer sig i fråga om det som växer över mark måste det ju kunna skilja sig i fråga om det som växer under mark. Kanske kommer vi att se en ökning av markägarinflytandet i takt med att allt mer mark slås samman till färre fastighetsenheter. Stordrift. Storägande.

Nu över till mitt personliga markägarperspektiv. Det jag personligen upplever som ett problem är just grävandet. Det stör mig oavsett om det är laglig mineralprospektering eller metalldetektering eller campares latringropar. Där vill jag som markägare ha ett ord med i spelet. Jag upplever det som rimligt att ha inflytande över vad som görs över min mark, oavsett om den är odlad eller ej. Jag upplever en skillnad mellan på marken och i marken. Vitsippan på marken har jag inga problem med, törestubben i marken vill jag ha själv.
Arkeologi är kul men inte livsviktigt.

Användarvisningsbild
Yngwe
Inlägg: 3127
Blev medlem: 15 april 2015, 23:01
Ort: Gränna

Re: Bör vi ändra lagen om metalldetektering i Sverige?

Inlägg av Yngwe » 28 maj 2015, 14:37

Ja det är ju det som blir dilemmat. Markägare tycker att.... eftersom de ofta har en uppfattning om vad det ägandet faktiskt innebär som går utanför det som det faktiskt innebär enligt lagen. Jag kan säga att som icke markägare så kan jag inte förstå varför du som markägare ska ha del i fornfynd. Du har inte förvärvat den rätten mer än vad jag har.

Användarvisningsbild
Leif
Inlägg: 354
Blev medlem: 4 maj 2015, 08:00
Kontakt:

Re: Bör vi ändra lagen om metalldetektering i Sverige?

Inlägg av Leif » 28 maj 2015, 14:49

Om vi släpper rätten till föremålen för stunden.
Kan någon då förklara för mig varför det skulle vara tillåtet att gräva på annans mark utan att fråga om lov?

Läser man metallsökarklubbens remissvar så är det uppenbarligen en inte helt enkel fråga. Klubben vinklar den givetvis på sitt sätt (som en del i allemannsrätten) i sitt svar eftersom man lobbar åt ett visst håll, men någon enkel fråga är det då rakt inte.
Arkeologi är kul men inte livsviktigt.

Olle
Inlägg: 22
Blev medlem: 8 maj 2015, 09:35

Re: Bör vi ändra lagen om metalldetektering i Sverige?

Inlägg av Olle » 28 maj 2015, 15:10

Leif skrev:Om vi släpper rätten till föremålen för stunden.
Kan någon då förklara för mig varför det skulle vara tillåtet att gräva på annans mark utan att fråga om lov?

Läser man metallsökarklubbens remissvar så är det uppenbarligen en inte helt enkel fråga. Klubben vinklar den givetvis på sitt sätt (som en del i allemannsrätten) i sitt svar eftersom man lobbar åt ett visst håll, men någon enkel fråga är det då rakt inte.
Det är givetvis ingen enkel fråga och den kan inte sägas vara färdugutredd. Som alltid inom juridiken finns gott om tolkningsutrymme, och företeelser fastslås först vid rättslig prövning.

Jag tror att det blir lättare om du ställer frågan om vad som inte är tillåtet, alltså vad som är lagbrott, istället för vad som är tillåtet. Vad är straffbar åverkan? Ett kriterium för detta är att den målsägande kan uppvisa nämnvärda skador.

Allemansrätten tillåter viss åverkan, som t.ex. att gräva latringropar. Detta gäller dock inte din blomrabatt eller en golfgreen. Någonstans går gränsen, men det är svårt att avgöra på ett kategoriskt vis.

Användarvisningsbild
Yngwe
Inlägg: 3127
Blev medlem: 15 april 2015, 23:01
Ort: Gränna

Re: Bör vi ändra lagen om metalldetektering i Sverige?

Inlägg av Yngwe » 28 maj 2015, 15:57

Gränsen går väl där man kan säga att det stör brukandet av marken, eller bryter mot annan lag. Att vända en tuva lär aldrig kunna anses vara över den gränsen, särskilt inte om man välter tillbaka den när man är klar, vilket kanske inte är lagstadgat men ändå normal hyfs tycker jag.

anganatyr
Inlägg: 2542
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: Bör vi ändra lagen om metalldetektering i Sverige?

Inlägg av anganatyr » 29 maj 2015, 17:50

Det finns en artikel i senaste numret av Populär arkeologi (nr 2/2015) som heter "Metalldetektorer och amatörer - hot eller tillgång" på sidorna 4-7 som är skriven av Håkan Svensson (arkeolog och fritidsdetekterare).

anganatyr
Inlägg: 2542
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: Bör vi ändra lagen om metalldetektering i Sverige?

Inlägg av anganatyr » 30 maj 2015, 08:36

Birgitta Gustafson (redaktör och ansvarig utgivare för Populär arkeologi skriver följande i ledarspalten.
Hur ska man bäst komma till rätta med plundringar och rovgrävningar av arkeologiska lämningar? På Gotland råder exempelvis sedan länge totalförbud mot att använda metalldetektorer. Tyvärr förekommer ändå många plundringar på ön och en del av de fynd som säljs på auktionssiter på nätet kan i hög grad misstänkas komma just från Gotland.
I Danmark har man gått en annan väg. Där har amatörarkeologer och människor som ägnar sig åt så kallad detektorhobby i stället fått viss utbildning och vägledning av de kulturvårdande myndigheterna i hur man går till väga. Det är möjligt att detta kan fungera på grund av att Danmark har starka föreningar för amatörarkeologer och att den sociala kontrollen även fungerar bättre i det mer tättbefolkade grannlandet. Ett starkt argument från de danska arkeologernas sida är att man vill gräva upp så mycket man kan eftersom den försurade jorden hastigt håller på att förstöra fornsakerna i jorden.

Skriv svar