Prejudicerande dom om miljöhänsyn

Här kan du t ex diskutera tillämpning av Kulturminneslagen, gravplundring och museiarbete.
Användarvisningsbild
Leif
Inlägg: 354
Blev medlem: 4 maj 2015, 08:00
Kontakt:

Prejudicerande dom om miljöhänsyn

Inlägg av Leif » 2 februari 2017, 11:50

Jag var inte riktigt säker på var jag skulle placera denna tråd men eftersom den indirekt berör kulturarv så kände jag att den kunde platsa här....

Jag vet inte i vilken utsträckning ni följer tillämpningen av annan miljölagstiftning men här är en intressant nyhet kring möjligheten att förhindra avverkning genom att lyfta fram artskyddsförordningen. En markägare i Värmland ville avverka men fick avslag på sin ansökan. Avslaget är lite intressant i sig (jag har läst det) då lst kräver att markägaren skall motivera sin vilja att avverka och om skälet är ekonomiskt så tycker lst i sitt beslut att mannen kan ta ett lån eller sälja av lite mark istället.... Hur som helst, mannen drev ärendet vidare. Först till mark- och miljödomstolen där han fick avslag och sedan till Mark och mijööverdomstolen där han fick rätt http://www.lantbruk.com/skog/markagaren ... ombmurklan :
Mark- och miljööverdomstolen skriver i domslutet, som offentliggjordes på onsdagseftermiddagen, att mark- och miljödomstolens dom ändras och att mark- och

miljööverdomstolen "undanröjer länsstyrelsens i Värmlands län beslut från den 10 februari 2015". Målet visas åter till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

Försvårad markanvändning
Mark- och miljööverdomstolen bedömer att det inte varit lagstiftarens avsikt att tillämpningen av artskyddsförordningen avsevärt ska försvåra pågående markanvändning.
Resonemanget är intressant:
Det ska göras med hänsyn taget till den så kallade proportionalitetsprincipen, det vill säga att olika intressen ska vägas mot varandra. I det här fallet handlar de om att samhällets krav på artskydd ska ställas mot Henric Skanes rätta att bruka sin mark.

”Om prövande myndigheter finner att en tillämpning av de nationella fridlysningsbestämmelserna i det enskilda fallet skulle leda till, att pågående markanvändning avsevärt försvåras, bör åtgärden inom ramen för ett dispensförfarande bedömas som tillåten enligt förordningens bestämmelser", skriver domstolen.
Det riktigt intressanta här är att domen är prejudicerande http://www.lantbruk.com/skog/lrf-valkom ... bombmurkla :
"– Vi är väldigt nöjda. Det här är en jättestor framgång för LRF och hela skogsägarrörelsen. Vi har sett artskyddsförordningen som det största hotet mot äganderätten. Det problemet är undanröjt i och med den här domen som är prejudicerande, säger Gunnar Lindén, naturvårdsexpert på LRF Skogsägarna."
Nu tror jag inte vi får se samma utveckling vad gäller tex fossil åker i skogsmark då vi på kulturmiljöområdet har en lagstiftning i vilken det finns ett inbygt system för dispens. Det är bara för markägaren att ansöka om arkeologisk undersökning, i och för sig kostar det pengar men möjligheten finns.... Nu stoppar inte fornlämningar några avverkningar, däremot begränsar de vilka föryngringsåtgärder som är tillrådliga vid återplantering....

Däremot kommer vi att ser fortsatt lobbyarbete från bygg- och markbruksorganisationer för att trubba av fornminneslagen.
Arkeologi är kul men inte livsviktigt.