KML 2:11

Här kan du t ex diskutera tillämpning av Kulturminneslagen, gravplundring och museiarbete.
Andersberg
Inlägg: 1
Blev medlem: 14 november 2017, 19:35

KML 2:11

Inlägg av Andersberg » 22 november 2017, 17:52

Hur ska man tolka aktuell paragraf i KML där texten är :
Som sådan exploatering räknas t.ex. anläggande av allmän väg, större enskild väg, järnväg, flygfält, anläggning för energiförsörjning, större vattenverksamhet och mer omfattande byggande för bostads-, industri- eller handelsändamål.
De ovan angivna områdena tar ofta hundratals hektar i anspråk och nu kräver länsstyrelsen att företag som vill ändra en liten vägstump på 700m ( 6-7000 m²) ska betala för en utredning där man ska se om det möjligtvis finns något dolt i marken. Skulle man få en misstanke och gå vidare kan man bli skyldig att betala 250.000:- kr ytterligare i utredningskostnader.
Detta då länsstyrelsen lutar sig på RAÄ`s vägledning om uppdragarkeologi. Här anger man att länsstyrelsen ska göra utredningen på egen bekostnad om det är mindre område, vilket man blundar för, då man sedan skriver att gränsen för större/mindre markområde är 10.000m² eller 500m för linjearbeten.
Om man gör en objektiv tolkning av lagtexten torde de bli ganska svårt att komma ned i dessa små arealer/ alternativt svårt för en pilot att landa på endast 500 m.
Hur kan det komma sig att
1) RAÄ kan skriva en sådan anvisning med så vitt skilda uppgifter om arealer mot lagtexten.
2) länsstyrelsen kan tillämpa en anvisning som att det vore föreskrift eller författning.

Detta är effektivt sätt att stoppa utveckling på landsbygd och i kommuner där mindre projekt som finansieras i idrottsklubbar, samhälls/vägföreningar mm blir så kostnadsdrivande att de inte blir genomförbara.
Utöver att nämnda vägbygge blivit stoppat har effekten blivit att ett fiberföretag fördyrats med ca 100kkr på grund av längre sträcka i befintlig väg istället för att gena över åkermark.
Ett motionsspår med belysning blir inte av då det skulle genomföras av till största delen ideellt arbete och skänkt material.