Beowulf - Juten!

Användarvisningsbild
Yngwe
Inlägg: 3395
Blev medlem: 15 april 2015, 23:01
Ort: Gränna

Beowulf - Juten!

Inlägg av Yngwe » 18 september 2020, 23:31

Så, tiden har fått ha sin gång, strider har fått lägga sig. Så nu är det dags för Beowulf igen.
Jag lanserar teorin att Beowulf var jute, och gör det steg för steg.

Det första steget blir att diskutera själva textens, alltså manuskriptets, kontext. Alltså bar återfanns det, vilka kopplingar finns till kvädets geografi, vilka kännetecken kan antyda om influenser och så vidare

Det andra steget blir att diskutera det språkliga underlaget, alltså vilka ord och termer kan betyda vad, och återfinns också var.

Det tredje steget har jag inte bestämt ännu, men tar gärna emot förslag i tråden för kritik enigt nedan om vad som är mest relevant. Valet blir mitt, det är trådstartarens privilegium.


För allas trivsel vill jag att vi stryker allt gammalt, alla gamla frågeställningar och schismer är nollställda, och allt tas från början. Tycker någon att en frågeställning redan är besvarad, så sammanfatta eller länka till en förklaring. Allt ska framgå i denna tråd. Högre krav än vanligt alltså, men jag är övertygad om att alla kvarvarande medlemmar på detta forum klarar det med galans. Gör man det inte, ja då modereras det, återigen trådstartarens privilegium. Går jag eller andra överstyr så ser jag att vi diskuterar det i en parallell tråd. Det är ett experiment att ha det på det viset, det erkänner jag. Hoppas att det fungerar.

Användarvisningsbild
Yngwe
Inlägg: 3395
Blev medlem: 15 april 2015, 23:01
Ort: Gränna

Re: Beowulf - Juten!

Inlägg av Yngwe » 19 september 2020, 00:18

Så, först ut, själva kvädets kontext.

Enligt WP så kan själva manuskriptet dateras till 975 - 1025. Språket gör klart att det hör hemma i det anglosaxiska Britanien.

Min första reflektion är själva namnet, Beowulf. I mina ögon bär det tydliga likheter med Anglosaxisk aristokrati och kungligheter, inte minst Mercias Coenwulf (796-821), Ceolwulf (821-823) och Beornwulf (823-826), även med Wessex Cynewulf (757-786) och Athelwulf(839-858).Deaautom, i Kent fanns under 700-tal även en Eardwulf. I Northumbria fanns Eadwulf (704-705), Ceolwulf (729-731 och 731-738),Oswulf (758-759), Eardwulf (796-808 + 808-810) och sen till sist Readwulf (844). Sussex har Ealdwulf (765-791). Wessex har Aethelwulf (839-858). Man kan se att ...-wulf är populärt i högre kretsar, men bara från 700-tal. Och i svenska, danska och norska genialogier så saknas -wulf.

Min första fråga blir då, i vilken kontext hittar vi samma namnform, med en förstavelse följt av wulf, förutom i den brittiska anglosaxiska världen?

anganatyr
Inlägg: 2633
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: Beowulf - Juten!

Inlägg av anganatyr » 19 september 2020, 08:17

På tre runstenar från Lister och Blekinge finns -wulf-namn. Idag är stenarna daterade till ca 600 e.Kr. Det är Stentoftenrunstenen (DR 357), Istabyrunstenen (DR 359) och Gummarprunstenen (DR 358) som är intressanta i sammanhanget. Det finns en hel del olika tolkningar av stenarna som jag inte kommer att gå in på. Det jag vill få fram är att -wulf-namnen finns i Lister och Blekinge ca 600 e.Kr och namnen tillhör då toppen på hierarkin.
https://www.fotevikensmuseum.se/sweden/ ... /solve.htm
Namnen på fornnordiska är:
hAþuwolAfz (Haþuwulf)
hAriwolAfz (Hariwulf)
Heruwulfiz (Heruwulf)

anganatyr
Inlägg: 2633
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: Beowulf - Juten!

Inlägg av anganatyr » 19 september 2020, 08:34

Om vi sedan gör ett rejält hopp fram i tiden på mer än 450 år så skriver Adam av Bremen följande i fjärde boken, kapitel 14:
därefter skjuter det danska landskapet Skåne fram, och öster därom bebor götarna ett vidsträckt område upp till Birka.
Enligt Adam av Bremen bor det alltså götar i området med runstenarna som har -wulf-namn. Det passar dock inte in på Beowulf - Juten, men det visar på att det finns många tolkningsmöjligheter. Var Beowulf från Istaby? Här kan en högkonjunktur beläggas arkeologiskt inom läder- och kreatursbranchen under de första århundradena efter Kristi födelse och som enligt de undersökta gravarna i Istaby har medfört en social skiktning inom samhället. Detta leder fram till runstenarna med -wulf-namn ca 600 e.Kr.

Tidigare har en betydande anhopning av högar funnits i klockskogsområdet norr om Mjällby kyrka. Åtminstone sex större gravhögar har funnits med namnen: Södra Björnkullen, Norra Björnkullen, Ingemanbacken, Lokaryds kulle och Vekaledsbackarna. Högarna är idag helt försvunna i terrängen men omnämns i äldre skriftliga källor. Det skall även ha funnits en ättehög intill Valje gård. I Mjällbys östra vång finns en Drageshöij omnämnd på 1660-talet och en Silckenhöij i Istaby.

anganatyr
Inlägg: 2633
Blev medlem: 16 april 2015, 17:58
Ort: Blekinge

Re: Beowulf - Juten!

Inlägg av anganatyr » 20 september 2020, 08:12

Kanske även ätten Wulfingarna kan vara av intresse här. Vissa forskare anser att ätten gett upphov till Wuffingdynastin i England med Sutton Hoo-begravningarna.
https://en.wikipedia.org/wiki/Wulfings

Användarvisningsbild
Yngwe
Inlägg: 3395
Blev medlem: 15 april 2015, 23:01
Ort: Gränna

Re: Beowulf - Juten!

Inlägg av Yngwe » 20 september 2020, 19:41

Bra med de blekingsksa exemplen Anganatyr, då har namntypen förankring i såväl anglosaxiska Brittanien som i Skandinavien. Intressant att båda exemplen är från ungefär samma tid.

Om man tittar på den sfär som kvädet uppstår i, alltså den anglosaxiska så är ju dess koppling till Skandinavien ganska klar, och det är också känt att man vårdet det arvet. Även om anglosaxisk blev namnet har man även vårdat det jutiska arvet och kung Alfred själv hade ju jutiska förfäder. Anglosaxerna var alltså väl medvetna om vad Jutar var. Någon risk för att man haft diffusa uppfattningar om avlägsna folk kan det knappast vara frågan om. När man beskriver jutar med termen geats, då vet man förmodligen precis vad man gör.

Kungsune
Inlägg: 1506
Blev medlem: 4 maj 2015, 08:37

Re: Beowulf - Juten!

Inlägg av Kungsune » 22 september 2020, 08:27

Från 900-talets Hedeby har vi Wulfstan. Hedeby som byggdes vid själva "Landamäret" Danavirke.

Kungsune
Inlägg: 1506
Blev medlem: 4 maj 2015, 08:37

Re: Beowulf - Juten!

Inlägg av Kungsune » 22 september 2020, 09:42

Bild

De båda sysslorna med efterleden Vith mellan Vadehavet och Kattegatt. Kan det ha en koppling till Waeder.
Bilagor
Jylland.jpg
Jylland.jpg (186.68 KiB) Visad 2826 gånger

Användarvisningsbild
Yngwe
Inlägg: 3395
Blev medlem: 15 april 2015, 23:01
Ort: Gränna

Re: Beowulf - Juten!

Inlägg av Yngwe » 22 september 2020, 10:33

Kungsune, jag tänkte mer på själva formen , alltså ett tvåstavigt förled följt av wulf, med tanken att kanske är personen Beowulf mest troligt ett helt brittiskt fenomen. Den tanken finns fortfarande i bakhuvet....


Jag ska utveckla det där med det jutiska arvet

Catalin Taranu behandlar det hela på ett intressant vis i "Goths, Geatas, Gaut: The Invention of an Anglo-Saxon Tradition". Han visar ganska övertygande att från 800-tal så inte bara vårdas det jutiska arvet, utan det blir en del i den gotisism som växer fram. Det yttrar sig bland annat med att de olika anglosaxiska kungliga genialogierna via de jutiska förfäderna kopplas till geats, i den utsräckningen att de förlängs från att ha haft Woden som första led, får ytterligare led som inleds med Geat själv. Detta gäller alltså även för angler och saxare som via ingiften fått jutiska förfäder. Som påtalat, det gäller även för Alfred den Store.

I en anglosaxisk 800-,900- och 1000-tals kontext, så är med andra ord geat mycket tydligt kopplat inte bara till goterna, utan även till jutarna, då jutarna är själva kopplingen till goterna och de som ger gotiscismens önskvärda ärorika historia.

Beowulfs geat måste givetvis ses i samma kontext. I det annglosaxiska Brittanien, under tiden kvädets manuskript tillkommit, så avser geat jute eller kanske till och med got.

Kungsune
Inlägg: 1506
Blev medlem: 4 maj 2015, 08:37

Re: Beowulf - Juten!

Inlägg av Kungsune » 22 september 2020, 10:47

”In the age of Bede, Woden was the stopping point. But the Anglian collection of royal pedigrees, compiled around 796, gives Woden a progenitor; and then-for the kingdoms of Lindsey and (in a narrative part of the Historia Brittonum, c. 830) Kent- additional ancestors going back several generations to Geat (Primitive Germanic *Gautaz, probably the Gothic eponym). A pedigree going back to Geat apparently had propaganda value for English kings around 800…” Roberta Frank 2013:89 The Cambridge companion to old english litterature

Att de anglosaxiska kungafamiljerna identifierade sitt ursprung med "geats" är alltså ganska uppenbart. Att Beowulfkvädet är skrivet ur geats perspektiv är följaktligen fullt naturligt.

Skriv svar