Bodde svearna också i Östergötland?

Här kan du diskutera vetenskapsteori
Hygelak
Inlägg: 3
Blev medlem: 12 juli 2019, 07:29

Bodde svearna också i Östergötland?

Inlägg av Hygelak » 14 juli 2019, 02:04

”Så lät han honom – så sades mig –
halva riket dela sig
och gav honom i hand
Västergötland och Småland,
både Värmland och Dala,
och hertigen fick Swidhido och Uppsala.”

Så skriver Erikskrönikan om delningen av Sveriges Rike mellan Birger jarls söner Valdemar Birgersson och Magnus Ladulås under andra halvan av 1200-talet. Erikskrönikan nämner dock inte vem som tilldelades Östergötland och min teori är därför att Östergötland ingick i begreppet Swidhido, alltså det nyare begreppet för Svithjod (svifolket). Jag tror svearna bebodde både Mälardalen och Östergötland i slutet av vikingatiden.

Min teori är att den östra delen av Götland någon gång erövras/koloniseras av svifolket (kanske började svearna kolonisera Östergötland efter det påstådda slaget vid Bråvalla?). Den östra delen av Götland hamnar då under begreppet Svithjod eftersom den bebos av svifolket, svearna. Något som gör att Östergötland även ett par hundra år senare går under begreppet Swidhido i Erikskrönikan.

Med detta som utgångspunkt kan man sedan studera den tidiga svenska medeltiden.
Jag ser 900-talets Sverige i beteckningen ”svifolkets rike” som en löst sammansatt prästdiktatur i Mälardalen och Östergötland – svifolkets områden (Swidhido/ Svithjod) – med ”lydriken” eller ”skatteområden” i Småland, Gårdarike och kanske på andra ställen runt omkring Östersjön och längre österut. Den mäktigaste prästen – han som härstammar från fruktbarhetsguden Frej/Frö, livets och skördens givare – är konungen i Uppsala. Till honom betalar alla skatt och skänker gåvor i hopp om bra skördar och trygga födslar. Sedan finns det en mängd andra präster som hävdar att de härstammar från olika gudar och det är alla småkungar som finns utspridda över Swidhido/Svithjod – men som alla till syvende och sist svarar inför konungen i Uppsala – Frej/Frös ättling.

Just ordet konung ska också härstamma ur roten ”ättling” eller ”av rätt härkomst”.

Västergötland är något av ett självständigt område/rike där götarna bor och där också ”alla götars ting” ligger. Det är inte solklart om landet ska betala skatt till Frej/Frös ättling i Uppsala, till norrmännens gudaättlingar eller till danskarnas gudaättlingar. Eller om de ska styra sig själva. Västgötarna och andra nordiska länder/folkslag kallar alla som kommer från områden där Svifolket bor för ”svear” medan Svifolket själva kallar sig för upplänningar, västlänningar och södermän – men är ”svear” inför andra folkslag/stammar/områden. Och min teori är då alltså att de östgötska svearna kanske kallades just för ”östgötar” av andra svear eftersom de bebodde östra delen av Götland, men inför andra folkslag/stammar/områden var de ”svear”.

När kristendomen under 900-talet sprider sig i Götland är svearna i Östergötland snabbare än svearna runt Mälardalen på att anamma denna nya världsbild och genom kyrkor och präster och med en helt ny sorts typ av administration kan svearna i Östergötland få kontroll över befolkningen i Småland och tidvis också i Västergötland på ett sätt som de hedniska svearna kring Mälardalen inte kan. Prästdiktaturen omvandlas i Götland till en kristen diktatur med en stark administration där folkets liv och vardag styrs i detalj och där det bara finns plats för en enda ledare, en ”Rex” utvald av Gud. I brist på andra ord översätts det kontinentala ”Rex” till ”konung”. Med folkets och påvedömets stöd förskjuts makten från svearna i Mälardalen (uppsvearna) till svearna i Östergötland. Konungen i Uppsala och svearnas andra småkonungar kring Mälardalen förlorar sin makt och position när de kristna svearna från Östergötland sluter upp bakom en enda ledare, en enda ”Rex”, en enda konung. Konungen i Uppsala tappar sin status som Frej/Frös ättling då många istället dyrkar Kristus som ”den ende Guden”. Här sker alltså en uppdelning mellan svearna och makten förskjuts från Uppsala till Östergötland.

Eftersom götarna i stort bebor Västergötland blir Östergötlands kristna kung ”Rex Svecorum” eftersom han inte har makten över götarna i Västergötland som samlas kring ”alla götars ting” utan enbart har makten över svearna i de östra delarna av Götland.

Detta är inledningen på svifolkets stora ”inbördeskrig” då svearna i Östergötland i slutet av 1000-talet bränner ned Uppsalakungens gamla tempel och får med sig området in i den kristna gemenskapen och kontrollen. När uppsvearna sedan kristnats börjar de komma med egna tronkandidater. När svearna från Östergötland stöder den sverkerska ätten stöder uppsvearna den erikska. Den definitiva segern för svearna i Östergötland blir när Birger jarl besegrar folkungarna och avslutar en hundrafemtio år lång kamp mellan uppsvearna och svearna i Östergötland. Svifolkets rike, Svirike blir därmed enat under en stark kungamakt i Östergötland som också permanent lyckas inkorporera inte bara Småland utan också Västergötland i riket och kungen blir då från slutet av 1200-talet ”Rex Svecorum et Gothorum”.

Beteckningen på svearna (”svensk man”), kommer sedan att bli den vanliga beteckningen på svearna i förhållande till andra folkslag/stammar/områden under senare delen av medeltiden. Speciellt i förhållande till kung Albrekts tyska fogdevälde och drottning Margaretas samt Erik av Pommerns utländska fogdar. Tack vare en stark nationalistisk propaganda av kung Karl Knutsson, Sten Sture den äldre och Gustav Vasa får de alla Svirikes ”inbyggare” att definiera sig som ”svenskar” i förhållande till den danska kungamaktens utländska fogdar. Därmed börjar även västgötar och smålänningar se sig som ”svenskar” i förhållande till ”utlänningar” och då förlorar också begreppet Swidhido/Svithjod sin betydelse då det begreppet ansåg områden som definierade sig som ”svear/svenskar” inför ”utlänningar” – vilket nu alla Svirikes ”inbyggare” gjorde.

Vad tror ni? Låter det realistiskt?

Bäckahästen
Inlägg: 1782
Blev medlem: 30 april 2015, 22:45
Ort: Blekinge

Re: Bodde svearna också i Östergötland?

Inlägg av Bäckahästen » 14 juli 2019, 09:25

Intressant teori! Ska vända och vrida på den lite. :D

Du ska nog inte använda beteckningen präst när det inte handlar om kristna. Det rätta ordet är gode om det handlar om en man. Präst tillhör kristendomen, imam tillhör islam och rabbin tillhör judendom.

Bäckahästen
Inlägg: 1782
Blev medlem: 30 april 2015, 22:45
Ort: Blekinge

Re: Bodde svearna också i Östergötland?

Inlägg av Bäckahästen » 14 juli 2019, 09:34

Uppland fanns inte så tidigt utan då var det olika folkland inom området som nu är Uppland. :D

Castor
Inlägg: 697
Blev medlem: 1 maj 2015, 07:08
Ort: Norrtälje

Re: Bodde svearna också i Östergötland?

Inlägg av Castor » 15 juli 2019, 08:34

Hygelak skrev:
14 juli 2019, 02:04
”Så lät han honom – så sades mig –
halva riket dela sig
och gav honom i hand
Västergötland och Småland,
både Värmland och Dala,
och hertigen fick Swidhido och Uppsala.”
Jag tror att Swidhido (Svitjod) syftar på hela det medeltida Sverige. Magnus hade den reella makten medan Valdemar fick Västergötland, Dalsland, Värmland och (vissa delar av) Småland som förläning. Versformen gör att framställningen blir lite förenklad och konstruerad, men jag tror att budskapet är att Magnus helt enkelt tog hand om resten av Sverige inklusive själva ärkestiftet.

Hygelak
Inlägg: 3
Blev medlem: 12 juli 2019, 07:29

Re: Bodde svearna också i Östergötland?

Inlägg av Hygelak » 15 juli 2019, 12:16

Castor skrev:
15 juli 2019, 08:34
Hygelak skrev:
14 juli 2019, 02:04
”Så lät han honom – så sades mig –
halva riket dela sig
och gav honom i hand
Västergötland och Småland,
både Värmland och Dala,
och hertigen fick Swidhido och Uppsala.”
Jag tror att Swidhido (Svitjod) syftar på hela det medeltida Sverige. Magnus hade den reella makten medan Valdemar fick Västergötland, Dalsland, Värmland och (vissa delar av) Småland som förläning. Versformen gör att framställningen blir lite förenklad och konstruerad, men jag tror att budskapet är att Magnus helt enkelt tog hand om resten av Sverige inklusive själva ärkestiftet.
Problemet med den tolkningen är ju att namnet "Swerige" och "Swerike" används ganska flitigt i Erikskrönikan medan namnet "Swidhido" enbart förekommer på ett enda ställe.

Anders i Uppsala
Inlägg: 694
Blev medlem: 8 juli 2015, 20:21
Ort: Uppsala

Re: Bodde svearna också i Östergötland?

Inlägg av Anders i Uppsala » 16 juli 2019, 08:53

Jag tror också att det gick till ungefär som Hygelak beskriver. Svearna verkar på 800-talet (minst) ha innehaft Mälardalen samt Öland och Gotland och svenska sydostkusten (jfr Ansgar och Wulfstan). Hur det var med Östergötland framgår ej.

Jag tror dock att även Östgötakusten var under svearna och att Götavirke var ett slags gräns mot det "riktiga" Östergötland.

Västgötarna tror jag gick in i någon form av allians med "uppsvearna" för att behålla en viss självständighet och slippa domineras av danska eller norska kungar. Jämför:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Harald_ ... 3%B6taland

Hygelak
Inlägg: 3
Blev medlem: 12 juli 2019, 07:29

Re: Bodde svearna också i Östergötland?

Inlägg av Hygelak » 16 juli 2019, 13:42

Anders i Uppsala skrev:
16 juli 2019, 08:53

Västgötarna tror jag gick in i någon form av allians med "uppsvearna" för att behålla en viss självständighet och slippa domineras av danska eller norska kungar.
Och kan "folkungarna" då vara de sista resterna av den alliansen? Fast då i form av gemensam sak mot den framvuxna centralmakten från svearna i Östergötland. Först förlorar "uppsvearna" i Sparrsätra 1247 och sedan förlorar västgötarna under det tredje folkungaupproret 1278-80?

mtw2junkie
Inlägg: 28
Blev medlem: 5 juli 2019, 06:21

Re: Bodde svearna också i Östergötland?

Inlägg av mtw2junkie » 26 september 2019, 11:25

Jag filosoferade en gång över hur begreppet svear, eller svenskar användes under 1200-talet, bland annat om vad man kan utläsa ifrån lagar och kungasagor.

Det jag kom fram till utifrån Västgötalagen var att det då var fullt möjligt att Västgötar var Svear. Det beror på några rader om etnicitet som annars vore redundanta. Samma lagar säger ingenting om Östgötar. Enligt det som skrevs var de därför Svear, även om de också samtidigt kan ha haft en annan etnicitet.

Sedan jämförde jag med Håkon Håkonssons saga, där Birger jarl ofta sägs ha dykt upp med svearna. Samtidigt har vi Erikskrönikan som nämner att han var en Östgöte. Av den orsak att han var från Östergötland och begravdes i Västergötland, verkar det uppenbart att flera av hans Svear, eller majoriteten, kom från Öster- och Västergötland. I en saga som den, blir det då så att man får tolka ordet svear mer eller mindre som vi använder ordet svenskar.

Det intressanta blir, som så ofta förut, att försöka klura ut vad ursprunget kan ha varit, och där kommer man väl alltid in på etymologi och sagahistoria.

En sak, vatten sägs ju förena, och en orsak till danskarnas makt var deras förmåga att kommunicera över haven, och att de kunde kontrollera Öresund. Oavsett vad man sätter för etikett på en institution finns det inget som hindrar att liknande organisationer kan ha funnits utefter östkusten. Om de sedan var en eller flera vet jag inte, men om det fanns handel från Bottenviken och söderut borde härskare vilja ha kontroll åtminstone över kuststräckorna.

Bäckahästen
Inlägg: 1782
Blev medlem: 30 april 2015, 22:45
Ort: Blekinge

Re: Bodde svearna också i Östergötland?

Inlägg av Bäckahästen » 27 september 2019, 05:43

Ungefär så går mina tankar också. :D

Valdemar
Inlägg: 1357
Blev medlem: 20 augusti 2015, 09:16

Re: Bodde svearna också i Östergötland?

Inlägg av Valdemar » 27 september 2019, 11:39

Sen var ju Finländarna Svear i 600 år och till och med Karelarna en period. Saxarna blev Engländare och Norrmander blev Fransmän.

Allt detta är egentligen inte kontroversiellt. Östgötarna har nog kallat sig detta oerhört länge. Från medeltiden kallade de sig så småningom även Svenskar.

Frågar är från när och varför började de kalla sig Svenskar/Svear.

Skriv svar