Borgen i Östra Aros

1066 - 1520
Anders i Uppsala
Inlägg: 694
Blev medlem: 8 juli 2015, 20:21
Ort: Uppsala

Re: Borgen i Östra Aros

Inlägg av Anders i Uppsala » 13 december 2020, 17:58

När Sankt Eriks kapell (tegelbyggnaden) uppfördes vet man väl inte exakt, men det beskrivs på 1330- eller 1340-talet att bygget påbörjats av kaniken Arnerus, så någon gång kring första halvan/mitten av 1300-talet bör bygget ha genomförts.

Svenska kyrkan skriver:

År 1331 bad kung Magnus Eriksson upplänningarna att än en gång skänka pengar till byggkassan så att domkyrkan ”genom Guds nåd på kort tid" kunde färdigställas. Kungens vädjan och spår i väggarna visar att det övervägdes att låta domkyrkan bestå av enbart högkoret och kapellen runtomkring samt av ett tvärskepp.

Se: https://www.svenskakyrkan.se/uppsala/up ... s-historia

Under första halvan av 1300-talet fanns alltså östra halvan av Uppsala domkyrka färdigbyggd. Samtidigt byggs ett nytt Sankt Eriks kapell i tegel (rivet på 1700-talet) och en ny Trefaldighetskyrka i tegel (finns bevarad). Om domkyrkobygget går trögt och pengar saknas, varför ersätter man då två relativt nybyggda träkyrkor med tegelkyrkor? Trefaldighetskyrkan hade visserligen en funktion som sockenkyrka, men Sankt Eriks kapell var väl endast ett "mausoleum"?

AndreasOx
Inlägg: 944
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Borgen i Östra Aros

Inlägg av AndreasOx » 13 december 2020, 19:04

Enligt https://aarsbokenuppland.se/arsbocker/2 ... 0Lovén.pdf sid 10 finns minst ett omnämnande att Sankt Eriks kapell byggdes på hans dödsplats. Dvs mycket naturligt att bygga en ordentlig kyrka där.

Daniel K
Inlägg: 83
Blev medlem: 26 mars 2016, 17:33

Re: Borgen i Östra Aros

Inlägg av Daniel K » 13 december 2020, 21:47

AndreasOx skrev:
13 december 2020, 10:37
Hur de tusentals kyrkobyggena i Sverige 1050-1350 finansierades vet man mycket lite om, förutom att Anga på Gotland byggdes av socknens 12 bönder och vad som kan utläsas av landskapslagarna med huvudtionden mm. Enligt Västgötalagarna ska Mo härad bekosta Skaras domkyrkotak. Märkligt nog verkar sockenkyrkorna generellt ha byggts mycket snabbare än domkyrkorna. Detta tyder på att finansieringen främst var lokal. Medan kungarna och biskoparna fick kämpa ibland i flera hundra år för att få till sina statusbyggen. Tiondet infördes i Västergötland först på 1190-talet när många sockenkyrkor redan var byggda.
Lite off topic kanske ...

Jag har länge fascinerats över den otroliga mängd socken- och gårdskyrkor som byggdes i Västergötland i början av 1100-talet. Var kom pengarna i från?

På Gotland kunde ett fåtal familjer gå ihop och bygga en sockenkyrka. Här vet man att en hel del av rikedomen kom från transithandeln med öst. Men Västergötland?

Det kan knappast bara vara jordbruk som finansierade kyrkbyggandet. Eller?

Anders i Uppsala
Inlägg: 694
Blev medlem: 8 juli 2015, 20:21
Ort: Uppsala

Re: Borgen i Östra Aros

Inlägg av Anders i Uppsala » 13 december 2020, 22:58

Befolkningen var liten och en vanlig bondefamilj var nog ganska förmögen på 1100-talet, om än inte i pengar utan i mark, kreatur, etc.

AndreasOx
Inlägg: 944
Blev medlem: 12 juni 2016, 21:15

Re: Borgen i Östra Aros

Inlägg av AndreasOx » 14 december 2020, 16:57

1100-talet var mycket gynnsamt klimatmässigt och skattetrycket lågt/obefintligt. Tankeväckande är att jämföra det stora antalet kyrkor i vissa landskap (Gotland Västergötland) med mycket lägre kyrkotäthet i andra landskap (Uppland Södermanland Östergötland). Utan att ännu hunnit analysera på djupet tror jag detta återspeglar skillnader i samhällsstruktur.

Artesien
Inlägg: 34
Blev medlem: 14 januari 2018, 13:09

Re: Borgen i Östra Aros

Inlägg av Artesien » 14 december 2020, 17:20

Under 1100-talet är VG landets kärnområde (tillsammans med ÖG) och markerna är bördiga och uppodlade. Det moderna medeltida samhället växer fram. Handel med utlandet sker genom Lödöse och de långsamt framväxande halländska (och Östersjö) hamnarna. Men jordbruket är stommen i ekonomin. Hela samhället växer så det knakar. Hundra år senare är det samma fart i Uppland och Sörmland för att inte tala om de nya städerna längs Östersjökusten. Upp-svearnas stora välbyggda 1200-tals kyrkor är magnifika. Folk är innerligt troende. De bygger för sina själars salighet. Det har man råd med.

Anders i Uppsala
Inlägg: 694
Blev medlem: 8 juli 2015, 20:21
Ort: Uppsala

Re: Borgen i Östra Aros

Inlägg av Anders i Uppsala » 14 december 2020, 23:14

I Mälardalen är väl tillgången på kalksten och sandsten sämre än i Götaland. De 1100-talskyrkor i sten som finns i Mälardalen är ofta grovt byggda med gråsten. Jag misstänker därför att trä ofta var förstahandsvalet för alla kyrkor som inte hade mycket hög status. Sedan kom teglet på 1200-talet och massor av nya sockenkyrkor byggdes i Mälardalen.

Anders i Uppsala
Inlägg: 694
Blev medlem: 8 juli 2015, 20:21
Ort: Uppsala

Re: Borgen i Östra Aros

Inlägg av Anders i Uppsala » 24 december 2020, 00:10

AndreasOx skrev:
13 december 2020, 19:04
Enligt https://aarsbokenuppland.se/arsbocker/2 ... 0Lovén.pdf sid 10 finns minst ett omnämnande att Sankt Eriks kapell byggdes på hans dödsplats. Dvs mycket naturligt att bygga en ordentlig kyrka där.
Men frågan är vad man sedan gjorde med Sankt Eriks kapell i trä och den temporära Trefaldighetskyrkan i trä. Båda byggnaderna revs(?) under första halvan av 1300-talet, storleksordningen 50 år gamla. Jag antar att man tog tillvara på byggmaterialet på något sätt.

Sankt Eriks kapell i trä och den temporära Trefaldighetskyrkan i trä måste väl ha varit relativt robusta timmerbyggnader liknande dessa medeltida timmerkyrkor som finns bevarade idag:

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Granhults_kyrka
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Tidersrums_kyrka

Eller kan det ha varit mera temporära byggnader? Skiftesverk?

Skriv svar